Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2005  2004

 

Skoger Antall 39 46  54    34 173 178
Solgt og brukt virke m3 53 162  238    536 234 213
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 10988 46542  69723    166917 69420 59997
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 5392 3686  3506    2803 3841 4465
Driftstilskott NOK 470 140  56     161 281
Andre inntekter NOK 1185 1384  2359    14876 4295 5170
 

 

Produksjonsinntekter NOK 18034 51752  75643    184596 77716 69913
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 3105 16757  23926    56898 23806 22047
Trekkraft fra jordbruket NOK 3561 2462  2954    4601 3283 4063
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 2582 2179  2327    5883 3044 3446
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 193 1122  1947    4920 1916 1646
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 285 829  1447    3905 1504 1240
Administrasjon/diverse trekk NOK 3081 3067  3977    9674 4641 4850
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 998 1337  1907    6332 2420 2641
Avskrivninger veger NOK 184 103  904    1244 595 729
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 13988 27856  39388    93457 41211 40662
Skogkultur (netto) NOK 1451 1731  2216    8791 3207 3065
 

 

Driftsoverskott NOK 2645 22165  34039    82347 33298 26186
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 309 311  310    317 313 304
Andre inntekter NOK/m3 31 9  10    28 19 26
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 339 320  318    345 331 328
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 262 172  166    174 176 191
Skogkultur (netto) NOK/m3 27 11  9    16 14 14
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 290 183  175    191 189 205
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 49 137  143    154 142 123
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3 400 425  223    531 317 551
Skurtømmer NOK/m3 318 382  379    405 388 374
Sams virke NOK/m3 228 304  395    298 305 359
Massevirke NOK/m3 235 222  214    225 222 225
Bartrevirke i alt NOK/m3 296 312  314    320 316 303
Lauvtrevirke NOK/m3  290  233    217 233 237
Ved til brensel NOK/m3 274 433  271    329 307 339
Rotsalg NOK/m3  182       182 
Salgsvirke i alt NOK/m3 294 313  312    317 314 303
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 340 290  277    344 308 307
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 42 21  19    18 21 24
Leid arbeid og utstyr % 13 47  49    50 45 41
Trekkraft fra jordbruket % 15 7  6    4 6 8
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 11 6  5    5 6 6
Vedlikehold anlegg, veger % 1 3  4    4 4 3
Salgsutgifter, diverse trekk % 1 2  3    3 3 2
Administrasjon/diverse trekk % 13 9  8    8 9 9
Avskrivninger % 5 4  6    7 6 6
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015