Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2015
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2015  2014

 

Skoger Antall 21 37  42    38 138 133
Solgt og brukt virke m3 23 165  194    997 381 407
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 4151 47512  60408    350826 128360 137708
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 2604 3726  3865    3572 3555 3420
Driftstilskott NOK  392      931 361 1469
Andre inntekter NOK 165 884  2574    4871 2387 3340
 

 

Produksjonsinntekter NOK 6919 52515  66848    360200 134663 145937
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 260 19303  27641    126126 48358 51594
Trekkraft fra jordbruket NOK 1662 1722  2489    2788 2240 2171
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 1609 3001  3099    8543 4366 3546
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 57 2479  3179    17404 6433 3949
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 79 850  666    5547 1970 4389
Administrasjon/diverse trekk NOK 3094 3365  4166    16002 7047 6308
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 1618 2506  1339    8334 3620 3114
Avskrivninger veger NOK  216  465    1809 698 717
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 8378 33442  43044    186553 74732 75789
Skogkultur (netto) NOK 1570 2821  6042    9309 5397 5574
 

 

Driftsoverskott NOK -3028 16251  17762    164262 54534 64575
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 285 310  334    356 346 344
Andre inntekter NOK/m3 7 8  13    6 7 12
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 298 317  344    361 353 359
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 361 202  222    187 196 186
Skogkultur (netto) NOK/m3 68 17  31    9 14 14
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 429 219  253    197 210 200
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 -131 98  91    165 143 159
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3  327  386    621 419 415
Skurtømmer NOK/m3 446 428  427    448 445 444
Sams virke NOK/m3 235 197  307    257 291 325
Massevirke NOK/m3 202 200  220    222 219 221
Bartrevirke i alt NOK/m3 275 313  340    360 351 346
Lauvtrevirke NOK/m3  227  159    187 185 193
Ved til brensel NOK/m3 306 316  311    168 273 305
Rotsalg NOK/m3          600
Salgsvirke i alt NOK/m3 277 312  335    357 348 346
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 299 300  315    309 307 308
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 33 18  14    6 10 11
Leid arbeid og utstyr % 2 47  56    63 58 61
Trekkraft fra jordbruket % 13 4  5    1 3 3
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 13 7  6    4 5 4
Vedlikehold anlegg, veger %  6  6    9 8 5
Salgsutgifter, diverse trekk % 1 2  1    3 2 5
Administrasjon/diverse trekk % 25 8  8    8 9 7
Avskrivninger % 13 7  4    5 5 5
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100