Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2020  2019

 

Skoger Antall 26 23  31    33 113 121
Solgt og brukt virke m3 183 86  518    1189 549 526
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 53475 28600  173692    450517 197342 221623
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 5644 3254  4555    4567 4544 3735
Driftstilskott NOK          
Andre inntekter NOK 3435 -611  2400    12724 5040 3043
 

 

Produksjonsinntekter NOK 62553 31242  180647    467809 206927 228402
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 25112 14213  79362    194398 87214 78340
Trekkraft fra jordbruket NOK 8649 1806  3863    6454 5302 4451
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 3223 3152  3667    9587 5155 4259
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 5319 4249  4101    11965 6708 8426
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 1143 1370  3369    7979 3796 4560
Administrasjon/diverse trekk NOK 5512 4009  6089    16589 8566 8667
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 2005 3269  2849    6749 3879 3812
Avskrivninger veger NOK 130 227  2916    4288 2128 1246
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 51092 32295  106215    258009 122748 113762
Skogkultur (netto) NOK 4370 9239  9734    34557 15648 20301
 

 

Driftsoverskott NOK 7091 -10292  64697    175473 68530 94339
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 322 368  344    382 367 431
Andre inntekter NOK/m3 19 -7  5    11 9 6
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 342 361  349    393 377 434
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 279 373  205    217 224 216
Skogkultur (netto) NOK/m3 24 107  19    29 29 39
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 303 480  224    246 252 255
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 39 -119  125    147 125 179
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3  482  383    536 491 938
Skurtømmer NOK/m3 412 423  428    475 459 508
Sams virke NOK/m3 374   275    374 309 360
Massevirke NOK/m3 272 279  263    283 278 337
Bartrevirke i alt NOK/m3 328 390  349    392 376 438
Lauvtrevirke NOK/m3 345 274  276    273 277 364
Ved til brensel NOK/m3 326 206  300    231 237 323
Rotsalg NOK/m3          311
Salgsvirke i alt NOK/m3 328 384  345    384 370 435
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 313 306  339    306 320 308
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 12 7  5    5 6 5
Leid arbeid og utstyr % 43 41  71    71 67 65
Trekkraft fra jordbruket % 15 5  3    2 4 4
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 6 9  3    3 4 4
Vedlikehold anlegg, veger % 9 12  4    4 5 7
Salgsutgifter, diverse trekk % 2 4  3    3 3 4
Administrasjon/diverse trekk % 9 12  5    6 7 7
Avskrivninger % 4 10  5    4 5 4
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100