Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1997
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet  Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
      salgs- 

 

  

 

      virke  0-99   100-199   200-399   400-  1997  1996

 

Skoger Antall 37 63 37  51  37  225  235
Solgt og brukt virke m3 13 64 154  290  787  241  219
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4167 21821 52790  100324  267976  82283  74976
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3402 12509 23097  28347  28632  18994  17213
-Leid arbeid og utstyr NOK 530 2786 7023  17823  84128  19896  15738
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 3608 8511 13665  16241  23861  12829  12748
-Salg, måling, administrasjon NOK 858 2991 4346  7749  16626  6183  6265
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 8398 26797 48132  70161  153247  57903  51963
 

 

=Rånetto NOK -4231 -4976 4658  30163  114729  24381  23013
+Andre inntekter NOK 44 1123 1661  2188  5649  2020  1340
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4186 -3853 6319  32351  120378  26400  24352
-Avskrivninger NOK 1581 3204 2365  5657  5751  3774  3493
 

 

=Resultat før kultur NOK -5768 -7056 3954  26694  114626  22626  20859
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2328 2255 2656  1927  6348  2932  2596
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 3176 2732 3607  6043  13488  5468  5418
+Skogkultur, tilskott NOK 1149 2077 1612  1957  4131  2158  1940
 

 

=Driftsresultat NOK -10123 -9966 -697  20682  98921  16385  14785
 

 

-Trukket skogavgift NOK 387 1960 5568  12906  27464  8970  8081
+Utbetalt skogavgift NOK 3443 3407 6119  10694  25191  9093  9070
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -7067 -8519 -146  18470  96648  16508  15774
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 325 339 342  346  340  342  342
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 266 194 150  98  36  79  78
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 41 43 46  61  107  83  72
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 282 132 89  56  30  53  58
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 67 46 28  27  21  26  29
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 656 416 312  242  195  241  237
 

 

=Rånetto NOK/m3 -330 -77 30  104  146  101  105
+Andre inntekter NOK/m3 3 17 11  8  7  8  6
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -327 -60 41  112  153  110  111
-Avskrivninger NOK/m3 123 50 15  20  7  16  16
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -450 -110 26  92  146  94  95
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 182 35 17  7  8  12  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 248 42 23  21  17  23  25
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 90 32 10  7  5  9  9
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -790 -155 -5  71  126  68  67
-Trukket skogavgift NOK/m3 30 30 36  44  35  37  37
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 269 53 40  37  32  38  41
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -552 -132 -1  64  123  69  72

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015