Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1998
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet  Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
      salgs- 

 

  

 

      virke  0-99   100-199   200-399   400-  1998  1997

 

Skoger Antall 41 71 37  30  37  216  225
Solgt og brukt virke m3 12 60 162  291  837  234  241
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4371 20383 55592  106299  281792  80086  82283
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 4692 12600 24309  29007  29353  18253  18994
-Leid arbeid og utstyr NOK 240 2562 7204  24388  94856  21757  19896
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 3534 7588 15002  14770  22495  11639  12829
-Salg, måling, administrasjon NOK 1011 2886 5701  9011  16599  6212  6183
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 9477 25636 52215  77176  163303  57862  57903
 

 

=Rånetto NOK -5106 -5253 3377  29123  118489  22224  24381
+Andre inntekter NOK 1253 1830 1559  2061  8848  2908  2020
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -3853 -3422 4936  31184  127337  25133  26400
-Avskrivninger NOK 2449 3522 3958  3482  5262  3686  3774
 

 

=Resultat før kultur NOK -6303 -6945 978  27702  122075  21447  22626
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1507 1793 4454  2219  8443  3393  2932
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 2778 3563 3639  6242  16644  6040  5468
+Skogkultur, tilskott NOK 537 2655 2716  2482  6808  2950  2158
 

 

=Driftsresultat NOK -10051 -9646 -4398  21724  103796  14965  16385
 

 

-Trukket skogavgift NOK 48 1975 6068  11654  28680  8229  8970
+Utbetalt skogavgift NOK 1197 3039 6701  13060  25926  8629  9093
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -8902 -8583 -3765  23130  101042  15365  16508
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 356 339 343  365  337  343  342
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 382 210 150  100  35  78  79
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 20 43 44  84  113  93  83
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 287 126 92  51  27  50  53
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 82 48 35  31  20  27  26
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 771 426 322  265  195  248  241
 

 

=Rånetto NOK/m3 -415 -87 21  100  142  95  101
+Andre inntekter NOK/m3 102 30 10  7  11  12  8
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -313 -57 30  107  152  108  110
-Avskrivninger NOK/m3 199 59 24  12  6  16  16
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -513 -115 6  95  146  92  94
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 123 30 27  8  10  15  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 226 59 22  21  20  26  23
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 44 44 17  9  8  13  9
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -818 -160 -27  75  124  64  68
-Trukket skogavgift NOK/m3 4 33 37  40  34  35  37
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 97 51 41  45  31  37  38
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -724 -143 -23  79  121  66  69

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015