Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2001  2000

 

Skoger Antall 55 55 25   21  50  206  204
Solgt og brukt virke m3 9 60 159   316  820  269  217
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3037 20314 53781   101524  265754  87614  71177
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3262 14392 25128   20823  15908  13747  15493
-Leid arbeid og utstyr NOK 145 3199 7639   33891  91657  27522  19778
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4584 9133 18094   15324  17134  11579  11917
-Salg, måling, administrasjon NOK 2024 3110 5339   7951  13960  6218  5743
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 10015 29834 56201   77988  138659  59065  52931
 

 

=Rånetto NOK -6978 -9521 -2420   23536  127095  28549  18247
+Andre inntekter NOK 1473 1074 3815   7017  9229  4098  3427
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -5505 -8447 1396   30553  136323  32647  21674
-Avskrivninger NOK 2383 4031 5472   2123  6813  4246  4235
 

 

=Resultat før kultur NOK -7887 -12478 -4076   28430  129511  28401  17439
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 941 2228 3382   2241  4929  2682  2259
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 1953 1303 5131   4592  16978  6081  5085
+Skogkultur, tilskott NOK 526 719 2770   2916  5886  2395  2182
 

 

=Driftsresultat NOK -10256 -15291 -9818   24513  113490  22033  12278
 

 

-Trukket skogavgift NOK 487 2290 6194   8971  27815  9159  7715
+Utbetalt skogavgift NOK 2729 2664 6535   10100  19472  7989  8596
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -8013 -14916 -9477   25642  105148  20863  13159
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 332 338 337   322  324  326  328
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 357 240 158   66  19  51  71
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 16 53 48   107  112  102  91
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 501 152 113   49  21  43  55
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 221 52 33   25  17  23  27
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 1095 497 352   247  169  220  244
 

 

=Rånetto NOK/m3 -763 -159 -15   75  155  106  84
+Andre inntekter NOK/m3 161 18 24   22  11  15  16
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -602 -141 9   97  166  121  100
-Avskrivninger NOK/m3 261 67 34   7  8  16  20
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -862 -208 -26   90  158  106  80
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 103 37 21   7  6  10  10
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 214 22 32   15  21  23  23
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 57 12 17   9  7  9  10
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1121 -255 -62   78  138  82  57
-Trukket skogavgift NOK/m3 53 38 39   28  34  34  36
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 298 44 41   32  24  30  40
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -876 -249 -59   81  128  78  61

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015