Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2003
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2003  2002

 

Skoger Antall 63 48 22   19  31  183  197
Solgt og brukt virke m3 13 49 169   304  826  209  218
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3800 16998 51091   84866  238804  61173  66107
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3810 12161 25436   7961  18036  11441  13933
-Leid arbeid og utstyr NOK 278 1601 11628   31980  97101  21683  19148
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4412 8140 14055   8625  13148  8467  10005
-Salg, måling, administrasjon NOK 1468 2756 4133   5575  11065  4178  5664
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 9969 24658 55251   54141  139350  45769  48750
 

 

=Rånetto NOK -6169 -7659 -4160   30724  99454  15404  17356
+Andre inntekter NOK 1344 1863 3618   5091  15299  4507  4073
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4825 -5797 -542   35815  114752  19911  21430
-Avskrivninger NOK 2663 3054 4535   3235  8040  3961  4107
 

 

=Resultat før kultur NOK -7488 -8850 -5077   32581  106712  15950  17323
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 626 1387 3373   2122  5079  2066  3180
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 1999 706 3106   5445  9374  3400  6340
+Skogkultur, tilskott NOK 71 29 192       55  1575
 

 

=Driftsresultat NOK -10042 -10914 -11365   25014  92259  10540  9378
 

 

-Trukket skogavgift NOK 340 1023 5974   9241  27138  6660  7072
+Utbetalt skogavgift NOK 3157 2507 5018   12535  18391  6765  7640
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -7225 -9430 -12321   28309  83512  10644  9946
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 286 349 302   279  289  293  304
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 286 250 151   26  22  55  64
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 21 33 69   105  118  104  88
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 332 167 83   28  16  41  46
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 110 57 24   18  13  20  26
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 749 506 327   178  169  219  224
 

 

=Rånetto NOK/m3 -464 -157 -25   101  120  74  80
+Andre inntekter NOK/m3 101 38 21   17  19  22  19
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -363 -119 -3   118  139  95  98
-Avskrivninger NOK/m3 200 63 27   11  10  19  19
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -563 -182 -30   107  129  76  80
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 47 28 20   7  6  10  15
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 150 15 18   18  11  16  29
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 5 1 1         7
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -755 -224 -67   82  112  50  43
-Trukket skogavgift NOK/m3 26 21 35   30  33  32  33
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 237 51 30   41  22  32  35
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -543 -194 -73   93  101  51  46

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015