Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2004
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2004  2003

 

Skoger Antall 53 59 17   13  36  178  183
Solgt og brukt virke m3 15 50 157   291  771  213  209
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4216 16400 50622   87596  230107  64462  61173
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 4817 14240 18260   16673  18680  12894  11441
-Leid arbeid og utstyr NOK 586 2895 7781   30662  88657  22047  21683
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4109 9187 12659   10938  19342  10188  8467
-Salg, måling, administrasjon NOK 1370 3076 3623   8147  13292  5057  4178
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 10882 29398 42323   66420  139971  50186  45769
 

 

=Rånetto NOK -6667 -12998 8299   21176  90136  14275  15404
+Andre inntekter NOK 1132 2512 4017   1810  18621  5451  4507
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -5535 -10486 12316   22987  108756  19727  19911
-Avskrivninger NOK 2078 1908 4162   2476  7614  3370  3961
 

 

=Resultat før kultur NOK -7613 -12395 8153   20511  101142  16357  15950
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 865 994 3563   6991  6458  2744  2066
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 656 3710 3563   3978  8993  3875  3400
+Skogkultur, tilskott NOK 293 836 808   836  1518  810  55
 

 

=Driftsresultat NOK -8841 -16264 1836   10378  87209  10548  10540
 

 

-Trukket skogavgift NOK 215 1607 5616   7827  28891  7548  6660
+Utbetalt skogavgift NOK 1106 4032 6833   8825  23235  7662  6765
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -7950 -13839 3053   11375  81552  10662  10644
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 284 330 323   301  298  303  293
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 325 287 116   57  24  61  55
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 40 58 50   105  115  104  104
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 277 185 81   38  25  48  41
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 92 62 23   28  17  24  20
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 734 592 270   228  181  236  219
 

 

=Rånetto NOK/m3 -450 -262 53   73  117  67  74
+Andre inntekter NOK/m3 76 51 26   6  24  26  22
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -373 -211 79   79  141  93  95
-Avskrivninger NOK/m3 140 38 27   9  10  16  19
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -513 -250 52   71  131  77  76
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 58 20 23   24  8  13  10
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 44 75 23   14  12  18  16
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 20 17 5   3  2  4  
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -596 -328 12   36  113  50  50
-Trukket skogavgift NOK/m3 15 32 36   27  37  35  32
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 75 81 44   30  30  36  32
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -536 -279 19   39  106  50  51

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015