Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2005  2004

 

Skoger Antall 55 50 18   13  37  173  178
Solgt og brukt virke m3 13 50 172   307  819  234  213
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3860 15602 51523   95158  257222  73261  64462
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 4368 12630 12820   31393  11719  11238  12894
-Leid arbeid og utstyr NOK 1336 1583 16306   21753  91611  23806  22047
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 3842 7946 8602   17355  15481  9028  10188
-Salg, måling, administrasjon NOK 2607 3461 6299   6252  11254  5361  5057
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 12152 25620 44026   76752  130064  49434  50186
 

 

=Rånetto NOK -8292 -10018 7497   18405  127158  23827  14275
+Andre inntekter NOK 2954 1837 3554   6238  10039  4456  5451
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -5338 -8181 11051   24643  137196  28283  19727
-Avskrivninger NOK 1904 2047 4199   5931  4375  3015  3370
 

 

=Resultat før kultur NOK -7243 -10228 6851   18712  132821  25267  16357
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 781 2023 2497   7983  6388  3059  2744
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 1312 2610 3134   6625  10402  4220  3875
+Skogkultur, tilskott NOK 338 1202 698   2601  1355  1013  810
 

 

=Driftsresultat NOK -8998 -13658 1918   6704  117387  19001  10548
 

 

-Trukket skogavgift NOK 155 1565 4894   11344  26669  7567  7548
+Utbetalt skogavgift NOK 2586 2271 8404   9139  16951  6665  7662
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -6566 -12952 5428   4499  107669  18099  10662
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 290 314 299   310  314  312  303
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 328 254 75   102  14  48  61
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 100 32 95   71  112  102  104
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 288 160 50   56  19  39  48
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 196 70 37   20  14  23  24
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 912 516 256   250  159  211  236
 

 

=Rånetto NOK/m3 -622 -202 44   60  155  102  67
+Andre inntekter NOK/m3 222 37 21   20  12  19  26
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -401 -165 64   80  168  121  93
-Avskrivninger NOK/m3 143 41 24   19  5  13  16
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -543 -206 40   61  162  108  77
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 59 41 15   26  8  13  13
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 98 53 18   22  13  18  18
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 25 24 4   8  2  4  4
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -675 -275 11   22  143  81  50
-Trukket skogavgift NOK/m3 12 32 28   37  33  32  35
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 194 46 49   30  21  28  36
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -493 -261 32   15  132  77  50

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015