Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2006
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2006  2005

 

Skoger Antall 56 45 12   11  38  162  173
Solgt og brukt virke m3 20 54 144   298  766  232  234
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 5225 17016 42478   93873  239329  72192  73261
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 4134 12570 15485   18624  16224  11138  11238
-Leid arbeid og utstyr NOK 1361 2222 8044   30411  84347  23533  23806
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4730 7921 10447   10302  11957  8114  9028
-Salg, måling, administrasjon NOK 2166 3216 3535   7399  9835  4713  5361
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 12391 25929 37511   66736  122364  47498  49434
 

 

=Rånetto NOK -7166 -8913 4967   27137  116966  24694  23827
+Andre inntekter NOK 3928 1036 3857   1878  8774  4117  4456
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -3238 -7878 8825   29016  125739  28811  28283
-Avskrivninger NOK 2034 2689 2411   4237  3338  2699  3015
 

 

=Resultat før kultur NOK -5272 -10567 6414   24779  122401  26111  25267
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1867 1264 2415   4909  6340  2996  3059
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 2816 1214 8050   4047  8504  4176  4220
+Skogkultur, tilskott NOK 710 658 3245   1286  2229  1279  1013
 

 

=Driftsresultat NOK -9245 -12387 -806   17109  109786  20218  19001
 

 

-Trukket skogavgift NOK 661 1774 6052   12655  27392  8454  7567
+Utbetalt skogavgift NOK 3097 2999 8061   4530  11028  5395  6665
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -6809 -11162 1202   8984  93422  17158  18099
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 257 315 294   315  312  312  312
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 203 232 107   62  21  48  48
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 67 41 56   102  110  102  102
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 232 146 72   35  16  35  39
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 106 59 24   25  13  20  23
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 609 479 260   224  160  205  211
 

 

=Rånetto NOK/m3 -352 -165 34   91  153  107  102
+Andre inntekter NOK/m3 193 19 27   6  11  18  19
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -159 -146 61   97  164  124  121
-Avskrivninger NOK/m3 100 50 17   14  4  12  13
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -259 -195 44   83  160  113  108
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 92 23 17   16  8  13  13
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 138 22 56   14  11  18  18
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 35 12 22   4  3  6  4
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -454 -229 -6   57  143  87  81
-Trukket skogavgift NOK/m3 32 33 42   42  36  36  32
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 152 55 56   15  14  23  28
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -334 -206 8   30  122  74  77

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015