Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2007
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2007  2006

 

Skoger Antall 57 33 14   9  42  155  162
Solgt og brukt virke m3 13 51 154   310  970  310  232
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3833 17446 50168   115873  350760  111428  72192
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 4377 10851 13420   18455  11181  9233  11138
-Leid arbeid og utstyr NOK 463 2627 12557   28819  104086  31741  23533
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4742 8026 14044   12363  17526  10188  8114
-Salg, måling, administrasjon NOK 2191 2383 4865   5210  13155  5620  4713
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 11773 23887 44885   64847  145948  56782  47498
 

 

=Rånetto NOK -7940 -6441 5283   51026  204813  54646  24694
+Andre inntekter NOK 1931 2520 3185   2735  7219  3649  4117
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -6009 -3921 8468   53761  212032  58296  28811
-Avskrivninger NOK 1908 2195 4019   3362  3422  2654  2699
 

 

=Resultat før kultur NOK -7917 -6116 4449   50399  208610  55642  26111
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2773 1695 3536   5553  2911  2811  2996
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 5782 4195 3713   5237  14063  7470  4176
+Skogkultur, tilskott NOK 1618 2728 720   1063  2076  1865  1279
 

 

=Driftsresultat NOK -14853 -9278 -2080   40672  193712  47226  20218
 

 

-Trukket skogavgift NOK 1625 4873 5485   14448  60646  19403  8454
+Utbetalt skogavgift NOK 4894 6305 4057   8411  20256  9486  5395
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -11584 -7845 -3507   34635  153322  37309  17158
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 287 339 325   374  362  359  312
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 328 211 87   59  12  30  48
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 35 51 81   93  107  102  102
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 355 156 91   40  18  33  35
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 164 46 32   17  14  18  20
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 882 465 291   209  151  183  205
 

 

=Rånetto NOK/m3 -595 -125 34   164  211  176  107
+Andre inntekter NOK/m3 145 49 21   9  7  12  18
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -450 -76 55   173  219  188  124
-Avskrivninger NOK/m3 143 43 26   11  4  9  12
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -593 -119 29   162  215  179  113
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 208 33 23   18  3  9  13
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 433 82 24   17  15  24  18
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 121 53 5   3  2  6  6
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1113 -181 -13   131  200  152  87
-Trukket skogavgift NOK/m3 122 95 36   47  63  63  36
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 367 123 26   27  21  31  23
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -868 -153 -23   112  158  120  74

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015