Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2009
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2009  2008

 

Skoger Antall 77 27 5   9  24  142  148
Solgt og brukt virke m3 15 52 134   299  923  198  319
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4534 15328 41882   90302  282938  60391  117424
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3813 9702 10911   14717  16857  8078  8938
-Leid arbeid og utstyr NOK 422 3527 22837   58762  125121  26575  38650
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 5704 8290 10042   17944  14872  8674  10266
-Salg, måling, administrasjon NOK 2611 2627 2523   9663  13666  4926  5582
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 12549 24146 46313   101085  170516  48253  63436
 

 

=Rånetto NOK -8016 -8817 -4431   -10783  112421  12138  53988
+Andre inntekter NOK 861 229 222   5714  12403  2977  6435
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -7154 -8589 -4209   -5069  124824  15115  60423
-Avskrivninger NOK 1736 1922 1454   6700  4861  2604  2879
 

 

=Resultat før kultur NOK -8890 -10511 -5663   -11769  119963  12511  57543
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 3621 2684 6343   4948  3250  3560  3906
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 4580 3290 16086   11106  17571  7349  7289
+Skogkultur, tilskott NOK 1400 1903 1885   9672  17846  4817  2817
 

 

=Driftsresultat NOK -15690 -14582 -26207   -18151  116987  6419  49165
 

 

-Trukket skogavgift NOK 1682 2917 4061   23913  57964  12922  17711
+Utbetalt skogavgift NOK 7484 5423 9465   27674  38662  13711  13796
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -9888 -12076 -20803   -14390  97685  7208  45251
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 301 296 313   302  307  306  368
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 254 188 82   49  18  41  28
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 28 68 171   196  136  134  121
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 379 160 75   60  16  44  32
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 174 51 19   32  15  25  17
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 834 467 346   338  185  244  199
 

 

=Rånetto NOK/m3 -533 -171 -33   -36  122  61  169
+Andre inntekter NOK/m3 57 4 2   19  13  15  20
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -476 -166 -31   -17  135  76  189
-Avskrivninger NOK/m3 115 37 11   22  5  13  9
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -591 -203 -42   -39  130  63  180
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 241 52 47   17  4  18  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 305 64 120   37  19  37  23
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 93 37 14   32  19  24  9
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1043 -282 -196   -61  127  32  154
-Trukket skogavgift NOK/m3 112 56 30   80  63  65  55
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 498 105 71   92  42  69  43
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -657 -234 -155   -48  106  36  142

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015