Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2010
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2010  2009

 

Skoger Antall 60 31 12   9  35  147  142
Solgt og brukt virke m3 14 53 167   301  1137  320  198
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4591 17568 53160   103465  398240  111072  60391
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2790 11664 23553   14716  15822  10190  8078
-Leid arbeid og utstyr NOK 10 4650 11179   64157  156281  43035  26575
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 3348 8588 19003   16757  25524  11832  8674
-Salg, måling, administrasjon NOK 2029 4033 4100   5871  16622  6330  4926
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 8177 28935 57836   101501  214250  71387  48253
 

 

=Rånetto NOK -3585 -11367 -4676   1965  183990  39685  12138
+Andre inntekter NOK 221 564 8952   7611  35135  9771  2977
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -3364 -10804 4276   9575  219125  49457  15115
-Avskrivninger NOK 1580 1796 3850   4325  5590  2934  2604
 

 

=Resultat før kultur NOK -4944 -12599 426   5250  213535  46523  12511
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 961 1894 1429   2177  6422  2571  3560
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 2961 2313 21561   5819  12627  6819  7349
+Skogkultur, tilskott NOK 645 753 11695   2191  9343  3735  4817
 

 

=Driftsresultat NOK -8222 -16054 -10870   -556  203829  40868  6419
 

 

-Trukket skogavgift NOK 707 4009 12054   19384  65203  18830  12922
+Utbetalt skogavgift NOK 2338 7381 9246   28570  54289  17941  13711
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -6591 -12682 -13678   8630  192915  39979  7208
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 319 328 318   343  350  347  306
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 194 218 141   49  14  32  41
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 1 87 67   213  137  135  134
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 233 161 114   56  22  37  44
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 141 75 25   19  15  20  25
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 568 541 346   337  188  223  244
 

 

=Rånetto NOK/m3 -249 -213 -28   7  162  124  61
+Andre inntekter NOK/m3 15 11 54   25  31  31  15
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -234 -202 26   32  193  155  76
-Avskrivninger NOK/m3 110 34 23   14  5  9  13
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -344 -236 3   17  188  145  63
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 67 35 9   7  6  8  18
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 206 43 129   19  11  21  37
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 45 14 70   7  8  12  24
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -572 -300 -65   -2  179  128  32
-Trukket skogavgift NOK/m3 49 75 72   64  57  59  65
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 163 138 55   95  48  56  69
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -458 -237 -82   29  170  125  36

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015