Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2012
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2012  2011

 

Skoger Antall 64 23 12   10  33  142  139
Solgt og brukt virke m3 15 49 158   296  1296  350  302
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4722 16335 47451   97912  425485  114560  107898
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2898 10847 16935   15945  17742  9740  8406
-Leid arbeid og utstyr NOK 1348 2847 14130   33308  183142  47169  41738
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4408 7984 12721   25323  22927  11466  12272
-Salg, måling, administrasjon NOK 1853 3437 6634   9661  15162  6157  5583
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 10507 25115 50420   84236  238974  74533  68000
 

 

=Rånetto NOK -5785 -8780 -2969   13676  186512  40027  39899
+Andre inntekter NOK 1067 6388 8065   5775  7485  4343  6322
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4718 -2392 5096   19451  193997  44370  46221
-Avskrivninger NOK 1377 2750 2656   6652  5279  2986  2522
 

 

=Resultat før kultur NOK -6094 -5142 2440   12799  188717  41385  43699
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2161 4394 5007   4577  7550  4186  4209
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 3274 1213 9340   11574  26671  9475  7099
+Skogkultur, tilskott NOK 1414 2255 4133   3635  9488  3813  3494
 

 

=Driftsresultat NOK -10116 -8493 -7774   283  163983  31537  35885
 

 

-Trukket skogavgift NOK 1529 5031 14281   22817  70046  20596  20019
+Utbetalt skogavgift NOK 4801 8834 18467   12988  36067  14452  12676
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -6844 -4691 -3589   -9546  130004  25393  28543
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 319 331 300   331  328  327  357
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 196 220 107   54  14  28  28
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 91 58 89   113  141  135  138
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 298 162 81   86  18  33  41
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 125 70 42   33  12  18  18
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 710 509 319   285  184  213  225
 

 

=Rånetto NOK/m3 -391 -178 -19   46  144  114  132
+Andre inntekter NOK/m3 72 129 51   20  6  12  21
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -319 -48 32   66  150  127  153
-Avskrivninger NOK/m3 93 56 17   23  4  9  8
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -412 -104 15   43  146  118  145
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 146 89 32   15  6  12  14
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 221 25 59   39  21  27  23
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 96 46 26   12  7  11  12
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -684 -172 -49   1  127  90  119
-Trukket skogavgift NOK/m3 103 102 90   77  54  59  66
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 324 179 117   44  28  41  42
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -462 -95 -23   -32  100  73  94

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015