Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2013
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2013  2012

 

Skoger Antall 53 33 13   17  25  141  142
Solgt og brukt virke m3 16 42 159   295  1201  278  350
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4240 13173 45400   87679  376017  86104  114560
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2350 9925 9600   25399  15020  9816  9740
-Leid arbeid og utstyr NOK 1862 2097 15974   31764  153772  33758  47169
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4234 7980 11521   18127  19595  10181  11466
-Salg, måling, administrasjon NOK 2798 4543 5382   5765  29715  8575  6157
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 11243 24545 42477   81055  218102  62330  74533
 

 

=Rånetto NOK -7003 -11372 2923   6624  157915  23773  40027
+Andre inntekter NOK 2269 2640 1214   4665  26264  6802  4343
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4734 -8732 4136   11289  184179  30575  44370
-Avskrivninger NOK 1556 2727 2445   3806  9261  3549  2986
 

 

=Resultat før kultur NOK -6290 -11459 1691   7484  174918  27026  41385
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2241 3472 2232   5643  5510  3518  4186
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 7854 4168 7494   11760  32298  11763  9475
+Skogkultur, tilskott NOK 1833 2882 1788   5518  5718  3207  3813
 

 

=Driftsresultat NOK -14552 -16217 -6247   -4401  142828  14952  31537
 

 

-Trukket skogavgift NOK 1526 2581 5936   17080  45688  11885  20596
+Utbetalt skogavgift NOK 6914 5479 23188   17885  49581  16966  14452
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -9164 -13319 11006   -3596  146720  20034  25393
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 263 310 286   297  313  310  327
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 146 234 61   86  13  35  28
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 116 49 101   108  128  121  135
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 263 188 73   61  16  37  33
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 174 107 34   20  25  31  18
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 698 578 268   274  182  224  213
 

 

=Rånetto NOK/m3 -435 -268 18   22  131  85  114
+Andre inntekter NOK/m3 141 62 8   16  22  24  12
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -294 -206 26   38  153  110  127
-Avskrivninger NOK/m3 97 64 15   13  8  13  9
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -390 -270 11   25  146  97  118
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 139 82 14   19  5  13  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 487 98 47   40  27  42  27
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 114 68 11   19  5  12  11
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -903 -382 -39   -15  119  54  90
-Trukket skogavgift NOK/m3 95 61 37   58  38  43  59
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 429 129 146   61  41  61  41
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -569 -314 69   -12  122  72  73

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015