Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2014
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2014  2013

 

Skoger Antall 54 29 5   8  37  133  141
Solgt og brukt virke m3 9 47 187   328  1316  407  278
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 2740 14373 59951   89807  464516  141128  86104
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3030 10787 16090   33590  10181  9040  9816
-Leid arbeid og utstyr NOK 655 3279 14388   19377  175799  51594  33758
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 6764 9496 10726   28820  14360  10949  10181
-Salg, måling, administrasjon NOK 2992 2490 9261   4288  25347  9415  8575
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 13441 26052 50464   86076  225687  80998  62330
 

 

=Rånetto NOK -10701 -11679 9486   3732  238829  60131  23773
+Andre inntekter NOK 524 289 2602   5374  14780  4809  6802
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -10177 -11391 12088   9106  253608  64939  30575
-Avskrivninger NOK 2514 3537 1754   9349  5070  3831  3549
 

 

=Resultat før kultur NOK -12691 -14928 10334   -244  248538  61108  27026
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2905 5535 5716   1631  4402  3924  3518
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 4364 2626 12102   5654  17616  8040  11763
+Skogkultur, tilskott NOK 907 929 2143   7260  4956  2466  3207
 

 

=Driftsresultat NOK -19055 -22160 -5341   -268  231476  51610  14952
 

 

-Trukket skogavgift NOK 1634 2058 7693   14615  72815  22537  11885
+Utbetalt skogavgift NOK 6933 4454 11443   7792  41170  16138  16966
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -13756 -19765 -1592   -7092  199831  45211  20034
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 301 306 321   274  353  347  310
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 333 230 86   102  8  22  35
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 72 70 77   59  134  127  121
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 744 202 57   88  11  27  37
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 329 53 50   13  19  23  31
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 1478 555 270   263  171  199  224
 

 

=Rånetto NOK/m3 -1177 -249 51   11  181  148  85
+Andre inntekter NOK/m3 58 6 14   16  11  12  24
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -1119 -243 65   28  193  160  110
-Avskrivninger NOK/m3 277 75 9   29  4  9  13
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -1396 -318 55   -1  189  150  97
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 320 118 31   5  3  10  13
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 480 56 65   17  13  20  42
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 100 20 11   22  4  6  12
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -2096 -472 -29   -1  176  127  54
-Trukket skogavgift NOK/m3 180 44 41   45  55  55  43
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 762 95 61   24  31  40  61
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -1513 -421 -9   -22  152  111  72

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015