Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2017
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2017  2016

 

Skoger Antall 54 29 6   10  34  133  141
Solgt og brukt virke m3 17 37 154   344  1322  386  394
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4858 14628 44719   116730  438457  128043  129664
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2243 6610 8234   25943  6794  6411  7928
-Leid arbeid og utstyr NOK 571 1045 21575   42325  197932  55214  52167
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 6109 12237 8523   24808  22536  13159  15517
-Salg, måling, administrasjon NOK 3386 3175 5774   8829  18326  7676  7696
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 12309 23066 44106   101904  245588  82461  83307
 

 

=Rånetto NOK -7451 -8439 613   14826  192869  45582  46357
+Andre inntekter NOK 3237 268 831   30  2953  2168  2265
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -4213 -8170 1445   14856  195822  47750  48623
-Avskrivninger NOK 1844 3525 5896   6386  6380  3894  3982
 

 

=Resultat før kultur NOK -6057 -11695 -4451   8470  189442  43855  44640
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2299 4786 4387   6839  7320  4560  4508
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 5803 15966 8721   19612  47201  19772  13910
+Skogkultur, tilskott NOK 1818 5305 5051   17396  12347  6587  6185
 

 

=Driftsresultat NOK -12341 -27142 -12508   -585  147267  26110  32408
 

 

-Trukket skogavgift NOK 2839 5482 8224   34142  79948  25724  31280
+Utbetalt skogavgift NOK 5843 15701 6425   30647  65248  25070  29226
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -9337 -16923 -14307   -4080  132567  25456  30354
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 291 396 290   339  332  332  329
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 134 179 53   75  5  17  20
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 34 28 140   123  150  143  132
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 366 331 55   72  17  34  39
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 203 86 37   26  14  20  20
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 738 625 286   296  186  214  211
 

 

=Rånetto NOK/m3 -447 -229 4   43  146  118  118
+Andre inntekter NOK/m3 194 7 5     2  6  6
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -253 -221 9   43  148  124  123
-Avskrivninger NOK/m3 111 95 38   19  5  10  10
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -363 -317 -29   25  143  114  113
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 138 130 28   20  6  12  11
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 348 432 57   57  36  51  35
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 109 144 33   51  9  17  16
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -739 -735 -81   -2  111  68  82
-Trukket skogavgift NOK/m3 170 148 53   99  60  67  79
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 350 425 42   89  49  65  74
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -559 -458 -93   -12  100  66  77