Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2019
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2019  2018

 

Skoger Antall 55 19 1   10  36  121  123
Solgt og brukt virke m3 12 62 114   303  1630  526  435
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3482 22998 54419   130647  702194  225358  173431
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3160 12244 3161   21921  4591  6563  6044
-Leid arbeid og utstyr NOK 636 3595 35553   36461  249326  78340  61701
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 6398 17801 3476   31298  35511  18884  15658
-Salg, måling, administrasjon NOK 3387 5546 2349   14314  26441  11479  9916
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 13581 39185 44539   103994  315870  115267  93318
 

 

=Rånetto NOK -10099 -16187 9880   26653  386324  110092  80113
+Andre inntekter NOK 2500 974    6740  4024  3043  2884
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -7599 -15213 9880   33392  390348  113135  82997
-Avskrivninger NOK 3171 4064    16229  5503  5058  5018
 

 

=Resultat før kultur NOK -10770 -19278 9880   17164  384845  108077  77979
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1382 3079    5037  5001  3016  3977
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 15624 7929    17124  58161  27066  12613
+Skogkultur, tilskott NOK 2661 3481    8888  14366  6765  10483
 

 

=Driftsresultat NOK -25115 -26804 9880   3891  336049  84760  71872
 

 

-Trukket skogavgift NOK 3189 9293 2421   23933  127205  42753  41104
+Utbetalt skogavgift NOK 14470 20402    25283  77230  34848  30847
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -13834 -15695 7459   5242  286074  76855  61615
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 280 373 477   431  431  429  398
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 254 198 28   72  3  12  14
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 51 58 312   120  153  149  142
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 514 288 30   103  22  36  36
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 272 90 21   47  16  22  23
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 1092 635 391   343  194  219  214
 

 

=Rånetto NOK/m3 -812 -262 87   88  237  209  184
+Andre inntekter NOK/m3 201 16    22  2  6  7
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -611 -246 87   110  239  215  191
-Avskrivninger NOK/m3 255 66    54  3  10  12
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -866 -312 87   57  236  206  179
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 111 50    17  3  6  9
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 1256 128    56  36  51  29
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 214 56    29  9  13  24
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -2019 -434 87   13  206  161  165
-Trukket skogavgift NOK/m3 256 151 21   79  78  81  94
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 1164 330    83  47  66  71
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -1112 -254 65   17  175  146  142