Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2020  2019

 

Skoger Antall 48 18 8   8  31  113  121
Solgt og brukt virke m3 14 45 171   302  1832  549  526
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4209 16769 55209   106780  677850  201886  225358
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3284 5440 19794   19015  10497  7889  6563
-Leid arbeid og utstyr NOK 474 8640 28792   31733  296539  87214  78340
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 6355 8562 16452   21834  45762  19328  18884
-Salg, måling, administrasjon NOK 2319 3978 17574   12542  23504  10199  11479
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 12432 26620 82612   85124  376303  124630  115267
 

 

=Rånetto NOK -8223 -9851 -27403   21657  301548  77257  110092
+Andre inntekter NOK 510 2397      16190  5040  3043
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -7713 -7454 -27403   21657  317738  82297  113135
-Avskrivninger NOK 3557 882 3999   14832  11019  6008  5058
 

 

=Resultat før kultur NOK -11270 -8336 -31402   6825  306719  76289  108077
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2361 1067 5919   20155  3661  4023  3016
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 8595 14614 32473   5148  69036  27581  27066
+Skogkultur, tilskott NOK 1447 3809 13054   15187  31757  11933  6765
 

 

=Driftsresultat NOK -20778 -20207 -56740   -3291  265779  56618  84760
 

 

-Trukket skogavgift NOK 889 4887 29145   32909  153006  47525  42753
+Utbetalt skogavgift NOK 7125 15692 35584   10744  100449  36363  34848
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -14542 -9402 -50300   -25456  213221  45456  76855
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 303 374 324   353  370  368  429
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 236 121 116   63  6  14  12
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 34 193 169   105  162  159  149
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 457 191 96   72  25  35  36
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 167 89 103   41  13  19  22
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 895 594 484   282  205  227  219
 

 

=Rånetto NOK/m3 -592 -220 -161   72  165  141  209
+Andre inntekter NOK/m3 37 54      9  9  6
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -555 -166 -161   72  173  150  215
-Avskrivninger NOK/m3 256 20 23   49  6  11  10
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -811 -186 -184   23  167  139  206
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 170 24 35   67  2  7  6
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 619 326 190   17  38  50  51
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 104 85 77   50  17  22  13
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1495 -451 -333   -11  145  103  161
-Trukket skogavgift NOK/m3 64 109 171   109  84  87  81
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 513 350 209   36  55  66  66
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -1046 -210 -295   -84  116  83  146