Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2021  2020

 

Skoger Antall 41 21 4   9  29  104  113
Solgt og brukt virke m3 17 50 186   284  1515  470  549
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3234 18053 71390   113508  633872  194241  201886
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 3535 8916 25331   23660  15477  10531  7889
-Leid arbeid og utstyr NOK 491 5460 27249   22952  219889  65645  87214
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 9724 14089 14425   33627  63687  27902  19328
-Salg, måling, administrasjon NOK 4406 3663 21327   11623  18753  9532  10199
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 18156 32127 88330   91861  317806  113611  124630
 

 

=Rånetto NOK -14922 -14074 -16940   21647  316066  80631  77257
+Andre inntekter NOK 2536 -12317 7230   5057  2456  -87  5040
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -12387 -26391 -9710   26704  318522  80544  82297
-Avskrivninger NOK 2556 3284 5873   20461  9676  6366  6008
 

 

=Resultat før kultur NOK -14943 -29675 -15583   6243  308845  74178  76289
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 3450 1720 540   3765  4868  3411  4023
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 8722 12625 47772   15970  29088  17318  27581
+Skogkultur, tilskott NOK 5090 4994 6125   6709  23651  10426  11933
 

 

=Driftsresultat NOK -22024 -39027 -57770   -6783  298540  63875  56618
 

 

-Trukket skogavgift NOK 4757 24274 14572   23831  134029  46773  47525
+Utbetalt skogavgift NOK 9761 37188 120885   49506  76885  41730  36363
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -17020 -26113 48543   18892  241396  58832  45456
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 190 365 385   399  418  413  368
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 208 180 137   83  10  22  14
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 29 110 147   81  145  140  159
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 572 284 78   118  42  59  35
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 259 74 115   41  12  20  19
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 1068 649 476   323  210  242  227
 

 

=Rånetto NOK/m3 -878 -284 -91   76  209  172  141
+Andre inntekter NOK/m3 149 -249 39   18  2    9
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -729 -533 -52   94  210  171  150
-Avskrivninger NOK/m3 150 66 32   72  6  14  11
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -879 -599 -84   22  204  158  139
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 203 35 3   13  3  7  7
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 513 255 258   56  19  37  50
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 299 101 33   24  16  22  22
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1296 -788 -311   -24  197  136  103
-Trukket skogavgift NOK/m3 280 490 79   84  88  100  87
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 574 751 652   174  51  89  66
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -1001 -527 262   66  159  125  83