Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2020  2019

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 13835 13632 28504  61042 31604 30082
Veger NOK   36513  20394 15973 3292
Annet NOK 96 6437 37452  33332 21341 19053
 

 

I alt NOK 13931 20068 102470  114768 68917 52427
       
Investeringer pr daa NOK/daa 35 33 74  35 44 36
Investeringer pr m3 NOK/m3 76 232 198  97 126 100
Investeringer i % av resultat før kultur % 122 -1906 138  55 82 46
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 54 48 68  88 66 57
Veger %   10  6 4 3
Teknisk utstyr %  13 6  9 7 6
Alle investeringer % 58 57 71  88 70 62
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 8239 2172 1259  627 2866 2087
Balanse 31.12 NOK 4986 2172 1071  1965 2457 2704
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 404702 333240 629402  1735614 840473 779845
 

 

Nyanlegg NOK 96 6437 73965  53726 37313 22345
Avskrivninger NOK 2135 3497 5765  11037 6008 5058
Tilskott/salg NOK  702 13190  307 3851 2635
 

 

Balanse 31.12 NOK 402664 335478 684412  1777995 867928 794497
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 20 9 5  5 6 6
Offentlige tilskott % 48 13 26  18 23 14
Skogavgiftsmidler % 100 59 47  53 53 66
Annen finansiering % -68 20 22  24 19 14
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 57578 50417 76419  126400 81388 67865
 

 

Trukket skogavgift NOK 10198 1637 46824  82131 39510 35714
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 5256 1679 8374  14265 8014 7039
 

 

Innbetalt i alt NOK 15454 3316 55197  96397 47525 42753
       
Utbetalt til veger NOK 13434 11466 47788  60467 36193 35399
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 454 279   29 170 -551
 

 

Utbetalt i alt NOK 13887 11745 47788  60496 36363 34848
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 59145 41988 83829  162301 92550 75770
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK   12829   3519 363
Skogkultur NOK 6695 2584 13733  20884 11933 6765
Driftsplan NOK   361  256 174 186
 

 

I alt NOK 6695 2584 26923  21140 15626 7314