Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  50-99,9 33 611 747 75    822  1466 0,4    5 2          131453 1096    
  100-199,9 127 198 749 231  1  981  1305 0,5    37 4   3       156772 6581   450 
  200-299,9 104 640 1469 278  14  1761  2505 1,0    50 4   29       281580 8729   4614 
  300-499,9 95 421 1579 312  9  1900  2416 1,0    36 1   19     1  303808 5859   3317 
  500- 98 711 2058 243  12  2313  3122 1,3    36 2   8       369766 6120   1331 
  Alle 100 497 1459 270  9  1738  2335 0,9    38 2   15       277860 6397   2484 
Andre bygder                               
  50-99,9 24 261 1379 250  46  1675  1960 0,9    51 14          254069 9891    
  100-199,9 82 315 1725 351  11  2087  2485 1,1    43  2  17   2    316871 6913   2951 
  200-299,9 167 299 1558 379  20  1957  2424 1,1    24 5   12   42  1  299093 4446   8549 
  300-499,9 157 555 1978 563  38  2579  3291 1,4    65 2 2  37   35    392725 10566   11205 
  500- 103 960 2168 588  62  2819  3881 1,5    40    54   13    434286 6115   9911 
  Alle 117 430 1750 421  27  2199  2746 1,2    43 3 1  23   20    335272 7136   6627 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  100-199,9 165 434 2075 400  24  2498  3098 1,4    19    25       399296 2998   3997 
  200-299,9 304 1355 2377 235  5  2617  4275 1,4        31       417760    4889 
  300-499,9 207 400 2635 114  72  2821  3428 1,5        30       451018    4797 
  500- 561 624 1900 738    2638  3823 1,4    1           421858 228    
  Alle 289 802 2229 302  22  2553  3645 1,4    4    23       407968 581   3595 
Andre bygder                               
  100-199,9 64 514 1798 363  14  2174  2752 1,2    61    34   11    343757 9690   6976 
  200-299,9 109 429 1991 416  50  2457  2994 1,3    30  5  15       388588 5495   2398 
  300-499,9 98 639 2134 274  2  2409  3146 1,3    48    131   33    382129 7611   26231 
  500- 220 1586 2308 517  48  2873  4678 1,6    14 5   197       453435 3004   30538 
  Alle 106 692 1966 374  23  2363  3161 1,3    53 10 1  76   11    374038 10350   13760 
Vestlandet                               
  35-49,9 207 741 1586 633  31  2250  3197 1,2    43  1  19       348688 6790   2881 
  50-99,9 233 838 1698 69  10  1776  2847 1,0    10    49   14    275955 1506   9779 
  100-199,9 209 392 1715 317  12  2043  2643 1,1    29 3   10     1  318140 5032   1761 
  200-299,9 322 366 2175 386  33  2593  3281 1,4    33 1 2  25   1    405254 5481   4108 
  300-499,9 295 587 2542 367  56  2964  3847 1,6    23    75   2    461591 3609   11877 
  500- 692 546 2938 499    3438  4675 1,9    3    158       545203 533   24539 
  Alle 272 505 2013 334  25  2373  3149 1,3    26 1 1  37   2    370023 4347   6138 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  100-199,9 114 319 1315 472  4  1792  2225 1,0    68 6 1         286487 11992    
  200-299,9 157 293 1305 238  16  1559  2009 0,8    35 2   31   10    246797 6017   6510 
  300-499,9 131 428 1903 338  35  2275  2834 1,2    40 2 2  46       362991 7168   7355 
  Alle 167 389 1687 307  23  2017  2574 1,1    41 3 1  31   3    321324 7196   5385 
Andre bygder                               
  100-199,9 356 398 1989 515  38  2541  3295 1,4    41 1   11       382102 6429   1657 
  200-299,9 149 485 2156 295  10  2461  3094 1,3    29    90   7    368572 4328   14321 
  300-499,9 282 525 2052 436  15  2503  3310 1,4    55    49   33    377788 8400   12298 
  Alle 299 495 2079 432  20  2530  3324 1,4    45 2   51   16    381295 7116   9979 
Nord-Norge                               
  100-199,9 109 434 1664 425  16  2105  2648 1,1    24    9       307768 3449   1279 
  200-299,9 224 560 1769 374  17  2160  2945 1,2    42 1   29       314437 6345   4242 
  300-499,9 126 581 2113 473  16  2602  3308 1,4    34    123   24    379301 4976   21553 
  500- 25 1308 2271 807    3078  4410 1,7        13       447835    1841 
  Alle 145 597 1864 450  15  2329  3071 1,3    31 1   53   8    339485 4564   8872 
Alle bruk                               
  35-49,9 140 657 1283 443  17  1744  2540 0,9    26 1 1  44       273307 4150   7037 
  50-99,9 130 639 1408 177  16  1600  2369 0,9    36 20   22   6    247203 8808   4254 
  100-199,9 147 365 1605 354  13  1971  2484 1,1    39 2   13   2    303838 6384   2418 
  200-299,9 193 514 1791 335  21  2147  2854 1,2    33 2 1  29   9    332050 5641   5762 
  300-499,9 164 511 2011 381  26  2417  3092 1,3    40 1 1  59   15    374165 6379   11379 
  500- 225 881 2207 439  22  2668  3774 1,4    27 2   48   2    418348 4713   7743 
  Alle 172 525 1817 358  20  2194  2891 1,2    36 3 1  35   7    339885 6092   6604 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015