Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,80 1,73 2,26 1,45    3,70   24,98 30,94 793  19,78 37,00     12,71
  200-299,9 1,83 1,55 2,12 2,66    3,58   25,26 30,68 765  19,81 30,26  32,78   10,53
  300-499,9 1,83 1,61 2,23 1,40    3,57   26,60 31,20 782  20,23      11,47
  500- 1,88 1,61 2,24 1,96    3,78   24,65 30,83 778  20,61      
  Alle 1,85 1,61 2,22 1,63    3,64   25,62 30,97 775  20,14 30,61  32,78   11,22
Andre bygder                     
  50-99,9 1,60 1,41 2,23 2,13    3,14   22,91 30,13 783  19,86 29,74  31,76 3,08  
  100-199,9 1,75 1,66 2,12 1,78    3,33   24,67 30,62 808  20,23 30,48  31,92 4,00  30,10
  200-299,9 1,69 1,55 2,10 1,71    3,35   24,47 30,39 757  19,55 32,36  33,61   10,32
  300-499,9 1,84 1,69 2,07 1,26    3,49   25,20 30,75 777  19,76 29,48  31,20   10,94
  500- 1,67 1,44 2,17 1,06    3,60   26,47 32,27   20,30      10,00
  Alle 1,74 1,61 2,10 1,29    3,38   24,81 30,89 791  20,14 30,76  32,30 3,84  12,41
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 1,63   1,08    3,27   25,20 30,28 767  20,09 31,15  37,89   10,25
  200-299,9 1,89   2,29    3,30   25,66 30,37 772  19,95 31,60  35,56   10,49
  300-499,9 1,70   2,33    3,35   26,26 30,11    31,72  32,37   
  Alle 1,73   2,43    3,29   25,64 30,36 767  20,01 31,53  35,10   10,72
Andre bygder                     
  50-99,9 1,71 1,56  2,98    3,58   25,42 30,99 801  18,19 30,58  32,56   10,18
  100-199,9 1,72   3,65    3,32   25,13 30,30 678  19,20 31,44  38,22   10,37
  200-299,9 1,63 1,45  2,21    3,36   25,71 30,48 815  19,45 31,38  33,31 4,07  
  300-499,9  1,64  3,78    3,46   24,92 34,30   19,28 32,36  21,36   
  Alle 1,66 1,57  3,22    3,36   25,36 30,91 806  19,32 31,43  33,90 4,07  10,34
Vestlandet                     
  35-49,9        3,38   24,66 27,99    28,34  32,51   
  50-99,9    3,75    3,32   25,32 29,72 766  19,99 29,28  31,84 3,81  
  100-199,9 1,27   1,41    3,40   25,50 30,69 746  20,29 28,98  33,91 3,67  10,61
  200-299,9        3,41   25,32 31,06 646  20,35 29,69  31,77   10,34
  300-499,9 1,50       3,43   25,06 31,22 641  20,88 29,34  30,71   
  Alle 1,48   3,44    3,40   25,39 30,79 746  20,35 29,20  32,43 3,77  10,45
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,81 1,67  1,92    3,38   25,02 30,19 747  19,29 21,96  28,82   9,99
  200-299,9 1,76 1,55  3,83    3,37   24,72 30,50 752  19,58 30,27  33,92   
  300-499,9 1,81 1,78 2,42 2,87    3,41   25,86 30,55 785  19,07      11,00
  Alle 1,82 1,72 2,42 1,71    3,38   24,97 30,38 755  19,27 26,75  33,00   10,00
Andre bygder                     
  100-199,9 1,90   2,00    3,35   25,38 30,37    31,15  30,94   
  200-299,9 1,63   2,00    3,36   24,74 30,24   17,57 29,52  28,93   
  300-499,9 1,59   2,00    3,34   25,70 30,67   18,72 32,22  35,69   
  Alle 1,65   2,00    3,35   25,09 30,40   18,63 30,78  30,88   
Nord-Norge                     
  50-99,9    5,40    3,42   18,19 28,04    26,10  34,75 3,58  
  100-199,9    4,08    3,33   23,71 27,82   20,00 28,22  35,91 3,70  10,60
  200-299,9    3,32    3,29   23,90 27,94    28,00  37,28   
  300-499,9    5,47    3,30   23,54 27,69   13,07 27,02  33,53   11,00
  Alle    4,15    3,30   23,73 27,83   18,85 27,82  35,80 3,65  10,75
Alle bruk                     
  35-49,9        3,38   23,80 28,01    27,87  33,29 2,79  
  50-99,9 1,67 1,46 2,23 3,08    3,26   24,67 30,48 783  19,96 28,93  32,21 3,62  10,59
  100-199,9 1,78 1,69 2,21 2,42    3,37   25,06 30,30 777  19,79 29,82  33,73 3,76  11,87
  200-299,9 1,77 1,55 2,11 2,00    3,37   24,95 30,25 771  19,73 30,70  32,90 4,07  10,41
  300-499,9 1,82 1,64 2,22 1,44    3,44   25,53 30,70 780  19,95 30,20  31,13   11,25
  500- 1,87 1,61 2,24 1,56    3,72   24,87 31,18 778  20,53      10,00
  Alle 1,82 1,61 2,21 1,70    3,40   25,10 30,49 777  19,92 29,93  33,05 3,71  11,15

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015