Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,79 1,59 2,07 1,53    3,59   29,33 37,54 739  19,57 26,62  24,73   10,58
  200-299,9 1,81 1,52 2,00 1,64    3,57   28,90 34,37 721  21,14 25,41  28,55   10,48
  300-499,9 1,81 1,58 2,10 1,71    3,62   30,03 35,98 707  20,29 21,08  35,99   8,70
  500- 1,79 1,52 2,14 1,95    3,60   28,92 34,32 725  20,60 20,57  26,09   9,85
  Alle 1,80 1,54 2,11 1,81    3,60   29,32 35,05 720  20,39 22,55  27,10   9,51
Andre bygder                     
  50-99,9 1,67   2,07    3,75   29,11 30,28    25,21  33,36 4,61  8,47
  100-199,9 1,65 1,54 1,91 1,66    3,50   29,21 33,64 682  20,30 26,44  31,47 4,39  11,08
  200-299,9 1,68 1,49 2,10 2,04    3,50   29,72 34,58 695  23,32 27,93  33,47   9,78
  300-499,9 1,68 1,60 2,05 4,19    3,53   28,98 34,56 675  19,94 29,04  31,62   16,00
  500- 1,73 1,58 1,98 1,59    3,55   28,27 35,59    31,70  30,44   10,51
  Alle 1,70 1,56 2,01 1,91    3,52   29,19 34,41 683  20,29 26,99  31,94 4,44  10,47
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 1,55 1,32  1,35    3,51   29,13 33,99 679  20,51 26,15  29,46   9,37
  200-299,9 1,51   1,86    3,60   28,49 34,25 793  20,05 26,09  26,54   9,83
  300-499,9 1,56   1,46    3,64   30,02 34,14 647  20,06 28,62  33,55   10,05
  Alle 1,52 1,32  1,57    3,60   29,03 34,11 751  20,10 27,93  31,51   10,01
Andre bygder                     
  100-199,9 1,48   4,31    3,51   28,48 34,45 756  19,91 27,36  33,24   9,79
  200-299,9 1,61 1,46  4,68    3,57   29,45 34,55 738  20,97 27,74  30,53   11,34
  300-499,9 1,55 1,49  2,36    3,72   29,48 36,14   19,88 30,05  29,78   
  Alle 1,60 1,48  3,16    3,64   29,23 35,22 755  20,25 28,79  31,05   10,18
Vestlandet                     
  35-49,9                24,02  32,39 5,80  
  50-99,9    4,50    3,45   27,74 28,79 682  20,36 27,71  31,68 3,90  
  100-199,9    1,49    3,45   29,50 34,18 688  20,14 26,19  32,08 3,80  10,21
  200-299,9        3,47   28,59 34,14 725  21,44 27,93  33,33   21,17
  300-499,9 1,61  1,66     3,47   28,78 35,56 649  19,73 27,20  32,17   
  Alle 1,61  1,66 2,77    3,46   28,99 34,41 687  20,34 27,05  32,43 4,22  11,01
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,56 1,48 1,82     3,55   28,53 33,42 746  20,70      11,00
  200-299,9 1,65 1,92 1,82 4,91    3,55   28,64 34,33 685  20,28 28,38  34,25   
  300-499,9 1,67 1,38 2,00 2,00    3,59   28,41 34,70 701  19,89      
  Alle 1,67 1,63 1,94 1,16    3,56   28,51 34,38 719  20,27 28,38  34,25   11,00
Andre bygder                     
  100-199,9 1,54 1,42  1,28    3,48   28,70 37,01 675  20,44 28,23  30,93   
  200-299,9 1,62 1,56  3,00    3,48   28,24 34,06    27,95  32,74   11,00
  300-499,9 1,53  1,38 2,87    3,51   29,83 34,32    28,87  32,67   
  Alle 1,56 1,47 1,38 2,47    3,49   29,02 34,89 675  20,44 28,34  32,12   11,00
Nord-Norge                     
  50-99,9    2,00            24,69  36,08 4,20  
  100-199,9    6,56    3,47   26,91 31,82    26,52  34,20 4,45  12,17
  200-299,9 1,53   5,41    3,47   27,89 31,51   19,00 23,89  29,11 4,13  10,99
  300-499,9 1,56   3,13    3,46   27,33 32,12   18,45 26,40  28,18   
  Alle 1,55   4,38    3,46   27,54 31,79   18,46 25,55  32,29 4,34  11,68
Alle bruk                     
  35-49,9               19,59 24,02  32,39 5,80  9,96
  50-99,9 1,87  1,91 2,28    3,63   28,17 29,83 682  20,31 26,39  32,65 4,21  9,03
  100-199,9 1,70 1,56 2,03 3,07    3,49   28,95 34,35 712  20,08 26,69  32,11 4,33  10,41
  200-299,9 1,71 1,56 2,01 2,61    3,52   28,69 33,91 736  20,55 27,10  31,76 4,13  10,86
  300-499,9 1,74 1,57 2,09 1,89    3,56   29,01 34,85 698  20,14 28,78  31,79   8,90
  500- 1,76 1,53 2,12 1,87    3,59   28,90 34,31 727  20,52 26,89  30,90   10,19
  Alle 1,74 1,55 2,09 2,04    3,53   28,87 34,37 718  20,31 27,23  31,94 4,33  10,12

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015