Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  35-49,9 1,70 1,70 2,05            20,62      11,87
  100-199,9 1,80 1,67 2,07 2,13    3,85   30,85 35,70 822  21,15 25,78  30,56   
  200-299,9 1,74 1,59 1,99     3,87   31,39 38,58 864  23,98 31,96  34,55   11,88
  300-499,9 1,83 1,61 2,02 1,80    4,02   33,17 39,39 801  22,35      11,97
  500- 1,84 1,62 2,07 1,84    3,86   32,32 37,89 860  22,26 32,03  23,76   11,65
  Alle 1,82 1,62 2,05 1,85    3,92   32,21 38,55 843  22,23 31,28  27,33   11,85
Andre bygder                     
  50-99,9 1,69   3,00    3,73   21,62     32,97  32,76 4,87  10,63
  100-199,9 1,71 1,60 2,59 1,92    3,71   30,23 36,11 926  22,06 34,32  32,85 4,99  14,70
  200-299,9 1,69 1,52 1,99 3,94    3,72   31,42 38,08 817  21,58 34,63  35,62   11,93
  300-499,9 1,74 1,58 1,90 4,34    3,84   31,50 37,45   23,37 34,95  33,77   11,96
  500- 1,78 1,61 1,97 1,83    3,82   31,68 37,54   21,14 35,12  27,52   12,62
  Alle 1,75 1,58 2,01 2,43    3,78   31,17 37,33 878  21,96 34,41  32,86 4,98  12,42
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 1,50   4,32    3,87   30,30 36,53 827  23,33 34,77  29,87   11,35
  200-299,9 1,52       3,91   30,97 36,19 942  21,92 31,87  30,18   11,78
  300-499,9 1,75       3,86   31,80 37,15 798  21,35 36,52  32,54   
  Alle 1,55   4,16    3,89   31,37 36,87 914  21,84 34,64  30,07   11,91
Andre bygder                     
  100-199,9  1,58  3,32    3,79   30,42 32,16 866  23,11 34,85  31,73   11,46
  200-299,9 1,70   2,64    3,82   31,11 37,20    34,15  29,31   
  300-499,9 1,58 1,60  3,37    3,89   30,90 37,24 858  22,11 35,34  30,03   10,98
  Alle 1,69 1,60 3,00 3,22    3,84   30,99 37,04 850  22,60 35,02  29,75   11,68
Vestlandet                     
  35-49,9                32,03  30,64 4,19  
  50-99,9        3,78   28,90 37,60   23,44 33,91  30,00 4,17  
  100-199,9        3,68   31,12 37,37 804  21,85 33,71  31,73 4,25  11,37
  200-299,9 1,54   3,59    3,67   30,48 35,63 806  23,18 34,95  33,57   
  300-499,9 1,46 1,45      3,78   30,48 36,65 871  23,01 35,07  34,88   
  Alle 1,49 1,45  3,59    3,71   30,71 36,76 807  22,88 34,38  32,68 4,22  11,37
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,58 1,27  3,13    3,79   29,92 39,13 790  22,34      11,00
  200-299,9 1,65 1,93 1,70 6,13    3,87   29,93 36,40 866  22,13 39,36  29,32   
  300-499,9 1,69 1,60 1,82 7,39    4,02   31,36 37,39 794  22,65 38,74  32,09   
  Alle 1,70 1,80 1,72 2,02    3,91   30,54 37,19 805  22,53 38,58  30,09   11,00
Andre bygder                     
  100-199,9 1,64   4,20    3,75   31,03 35,57 819  22,15 33,03  33,47   
  200-299,9 1,52       3,79   30,74 35,93    35,53  34,62   
  300-499,9 1,43  1,73 3,68    3,73   30,69 36,40    36,34  36,29   
  Alle 1,62  1,73 3,74    3,75   30,70 36,08 819  22,15 35,17  35,14   
Nord-Norge                     
  50-99,9               20,90 30,20  35,99 4,28  
  100-199,9    8,37    3,83   29,00 33,13    31,94  34,12 4,51  11,74
  200-299,9    7,96    3,74   29,51 34,33   18,68 32,55  30,13 4,43  11,00
  300-499,9    6,07    3,72   29,27 34,67 1043  19,99 31,61  24,26   15,39
  Alle    7,60    3,74   29,31 34,43 1043  20,43 32,23  31,27 4,44  13,21
Alle bruk                     
  35-49,9 1,70 1,70 2,05 1,94         981  21,50 32,03  30,64 4,19  11,85
  50-99,9 1,66  1,98 2,73    4,00   29,87 37,11 789  21,89 33,26  31,49 4,33  10,89
  100-199,9 1,71 1,63 2,15 3,11    3,75   30,55 36,30 846  22,08 33,68  32,44 4,58  12,15
  200-299,9 1,69 1,63 1,99 4,14    3,78   30,65 36,53 881  22,61 34,08  32,08 4,43  11,84
  300-499,9 1,76 1,60 2,01 2,43    3,84   31,06 37,10 804  22,34 35,43  32,77   11,97
  500- 1,82 1,62 2,06 1,89    3,81   31,43 37,15 852  22,30 34,31  26,12   12,16
  Alle 1,77 1,62 2,04 2,27    3,80   30,89 36,81 861  22,29 34,29  31,93 4,50  11,94

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015