Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 2,35 2,67 3,51 4,25       50,70 55,48   23,58 40,68  25,50   
  200-299,9 2,85 2,42 2,95 3,23    5,48   45,86 53,60 915  26,65      15,92
  300-499,9 2,81 2,53 3,11     5,77   48,14 55,96 862  25,50 42,15  37,73   19,39
  500- 2,74 2,54 3,11 2,31    5,84   47,66 55,73 928  25,55 39,81  46,10   16,69
  Alle 2,73 2,53 3,11 2,50    5,80   47,61 55,72 902  25,51 41,03  34,87   17,14
Andre bygder                     
  100-199,9 2,66 2,33 2,89 3,39    5,67   52,15 59,47   23,24 39,78  37,48 7,11  
  200-299,9 2,66 2,45 3,02 2,27    5,62   44,19 53,05    40,89  38,24 7,84  18,25
  300-499,9 2,65 2,39 3,43 4,31    5,67   44,47 53,83 876  26,14 42,36  37,91 7,25  16,91
  500- 2,68 2,41 2,86 2,78    5,66   46,83 54,28   21,44 37,69  34,41   16,51
  Alle 2,67 2,41 3,00 3,12    5,66   46,24 54,28 885  26,36 40,39  37,36 7,44  17,19
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 2,54   2,86    5,81   48,52 55,75 904  26,98 40,21  43,26   14,33
  200-299,9 2,70       6,15   48,85 49,50 933  25,33 40,99  40,63   
  300-499,9 2,56  2,63 5,10    5,68   48,92 50,79 928  26,06 41,01  35,89   
  500- 2,55   3,21    5,50   48,52 52,88 906  26,33 40,25  44,30   
  Alle 2,56  2,63 3,21    5,70   48,74 52,09 910  26,22 40,61  40,90   14,33
Andre bygder                     
  100-199,9    5,14    5,76   45,47 55,19 1281  21,90 39,64  37,29   
  200-299,9    10,31    5,59   44,18 50,13 673  25,93 41,87  37,94   15,66
  300-499,9        5,60   40,32 51,87 898  26,62 40,52  32,71   
  500- 1,86 2,01  3,16    5,69   49,06 53,45 1000  26,00 43,93  39,89   
  Alle 1,86 2,01  3,98    5,65   45,74 52,83 910  25,85 41,92  37,14   15,93
Vestlandet                     
  35-49,9                     
  50-99,9           42,15 49,32    35,85  33,52   
  100-199,9 2,67       5,46   45,05 51,48 741  26,63 38,91  32,79 6,70  19,49
  200-299,9    7,60    5,59   46,34 52,04 794  26,37 39,62  32,90   18,89
  300-499,9 2,56   26,49    5,59   44,50 53,08 805  26,10 40,37  36,88   21,23
  500-        5,56   45,98 52,82    44,20  41,25   
  Alle 2,59   7,60    5,57   45,49 52,74 786  26,38 40,60  36,17 6,70  20,12
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 2,44 1,96  5,00    5,76   43,45 47,44    35,80  35,03   
  300-499,9 2,67 2,50 4,62     5,71   44,90 54,62 843  26,17 42,61  31,80   16,12
  500- 2,54 3,70      5,64   44,88 53,70 953  26,27      15,00
  Alle 2,59 2,55 4,62 5,00    5,67   44,75 54,28 872  26,31 41,17  32,86   16,12
Andre bygder                     
  200-299,9 2,50 2,12  4,54    5,65   43,47 50,93    39,83  37,03   
  300-499,9 2,65 2,43  7,19    5,64   43,23 53,62 814  26,13 38,17  39,50   
  500- 2,62       5,61   43,63 51,41    43,64  38,70   
  Alle 2,59 2,37  7,18    5,63   43,34 52,34 883  26,61 39,94  38,48   
Nord-Norge                     
  100-199,9    9,45    5,94   43,58 49,57    41,38  36,31 6,80  
  200-299,9    8,53    5,69   43,18 50,16   21,80 33,99  37,61 6,93  
  300-499,9    8,00    5,47   43,95 49,40 1066  24,69 37,13  34,38 6,03  10,09
  500- 2,08       5,55   45,06 49,98   24,25 36,66  38,61   
  Alle 2,08   8,56    5,55   44,51 49,84 1066  24,30 36,41  36,94 6,49  10,09
Alle bruk                     
  35-49,9 2,64            969  26,82      16,69
  50-99,9 2,57   3,37       43,67 83,58    35,29  36,38 6,34  15,80
  100-199,9 2,43 2,61 3,35 4,04    5,66   47,27 53,70 939  25,54 39,95  35,65 6,80  17,03
  200-299,9 2,65 2,40 2,95 4,80    5,70   45,51 51,42 860  26,38 39,27  37,04 7,18  16,51
  300-499,9 2,69 2,48 3,22 5,41    5,63   44,84 53,20 924  26,04 40,46  35,69 6,24  18,42
  500- 2,67 2,53 3,08 2,53    5,62   46,60 53,29 923  25,86 41,20  39,94   16,65
  Alle 2,66 2,50 3,11 3,18    5,64   45,88 53,13 909  25,96 40,17  37,21 6,69  17,10