Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 2,76 2,64 3,23                  
  100-199,9 3,00 2,73 3,46 2,81       49,05 51,28   25,39 42,54  35,25   
  200-299,9 3,02 2,65 3,26     5,98   43,94 55,94 961  29,19 32,61  42,34   16,52
  300-499,9 3,13 2,83 3,36 4,14    5,48   47,31 56,97 1005  27,29 42,45  48,35   25,77
  500- 2,96 2,78 3,38 2,22    5,55   48,87 58,40 947  27,80 44,83  42,26   17,41
  Alle 3,00 2,79 3,37 2,65    5,54   48,21 57,92 959  27,61 43,17  42,45   19,04
Andre bygder                     
  100-199,9 2,67 2,56 3,33 4,27    5,16   43,80 56,81   25,78 41,58  37,45 6,55  
  200-299,9 2,82 2,69 3,35 4,28    5,21   45,82 50,94   74,53 41,30  34,87 8,66  16,27
  300-499,9 2,85 2,71 3,35 4,54    5,36   46,77 56,02 910  26,37 44,14  36,59   17,34
  500- 2,85 2,61 3,19 3,26    5,37   49,89 55,06   24,13 40,89  28,17   16,49
  Alle 2,84 2,65 3,25 3,69    5,33   48,27 54,95 910  26,33 42,03  35,42 7,94  16,75
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 2,76       5,54   46,44 54,84 963  29,23 38,82  44,09   13,29
  200-299,9        5,68   48,71 53,55 1025  26,16 42,04  37,69   21,39
  300-499,9 2,91   4,97    5,39   47,71 52,40 864  27,92 43,24  40,31   
  500- 2,86   3,18    5,40   46,74 54,68 823  27,39 44,29  38,25   
  Alle 2,84   3,29    5,45   47,34 53,80 931  27,72 43,48  38,92   13,30
Andre bygder                     
  100-199,9    7,10    5,24   45,07 50,19    42,09  36,67   16,18
  200-299,9    14,45    5,33   45,77 51,07 980  32,44 41,81  34,61   
  300-499,9 2,79       5,26   46,41 52,95 999  28,65 44,41  36,58   16,54
  500- 2,87 3,03  2,92    5,17   48,55 56,05   30,31 46,85  38,69   37,16
  Alle 2,86 3,03  3,62    5,22   47,40 54,71 987  30,48 44,68  36,95   16,32
Vestlandet                     
  35-49,9        4,39   45,35 47,25    36,83     30,36
  50-99,9    11,91        44,80    37,42  20,37   
  100-199,9 2,83       5,06   45,34 50,27 848  28,15 41,69  34,16 6,41  
  200-299,9    7,00    5,07   45,62 50,71 854  28,08 41,54  29,86   13,29
  300-499,9 2,59   12,92    5,22   44,99 53,82 848  27,68 42,19  33,68 6,04  22,50
  500-        5,23   45,93 53,28    44,57  37,23   
  Alle 2,61   7,04    5,19   45,49 53,20 851  28,07 42,30  32,95 6,31  26,55
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 2,61 2,33  9,21    5,19   44,75 53,42 904  29,45 37,46  27,91   
  300-499,9 2,86 2,69 2,90     5,30   44,53 53,46 886  27,85      
  500- 2,68 2,96 2,95     5,29   45,48 54,84 998  28,41 46,64  30,04   
  Alle 2,76 2,73 2,94 9,21    5,29   45,20 54,13 962  28,27 43,91  28,73   
Andre bygder                     
  200-299,9 2,71 2,56  5,01    5,34   44,76 48,49    41,06  33,45   
  300-499,9 2,75 2,40  7,38    5,25   45,10 53,53 941  28,05 39,77  48,54   
  500- 3,35       5,22   45,23 52,94    41,17  37,55   
  Alle 2,81 2,45  7,37    5,24   45,11 52,95 927  28,97 40,56  37,63   
Nord-Norge                     
  100-199,9        5,85   41,63 49,36    39,68  33,37 5,86  
  200-299,9    8,35    5,42   42,77 50,84    36,68  34,16 6,43  
  300-499,9    2,71    5,31   43,26 49,38 1110  26,95 38,64  38,11 5,22  
  500- 2,84 2,73 2,71 5,62    5,17   44,26 50,67    39,52  35,30   
  Alle 2,84 2,73 2,71 8,10    5,23   43,88 50,21 1110  26,95 38,47  35,46 5,75  
Alle bruk                     
  35-49,9        4,39   45,35 47,25   28,15 36,83     21,97
  50-99,9 2,79 2,64 3,23 4,14       38,86 44,68    38,76  30,69 6,05  
  100-199,9 2,87 2,66 3,41 4,45    5,25   45,30 52,53 934  27,70 41,32  35,03 6,23  14,53
  200-299,9 2,90 2,64 3,27 7,20    5,31   45,63 51,52 960  29,69 40,45  33,09 7,59  16,40
  300-499,9 2,93 2,78 3,36 4,81    5,30   45,58 53,67 1028  27,67 42,49  37,55 5,46  20,87
  500- 2,88 2,74 3,35 2,66    5,29   46,75 54,59 929  27,92 44,00  36,35   17,26
  Alle 2,90 2,74 3,35 3,50    5,29   46,20 53,97 968  28,03 42,17  35,49 6,29  18,60