Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 2,95 2,77                   
  100-199,9 3,15 3,19 3,10 3,20       51,10 56,94   27,29 47,36  34,28   16,64
  200-299,9 3,18 2,76 3,58     6,35   52,90 61,11 1160  29,90 129,75     17,84
  300-499,9 3,18 3,09 3,61 5,68    6,11   51,92 61,23 1197  30,17 44,73  30,29   26,93
  500- 3,09 2,88 3,59 2,99    6,06   54,13 62,36 1100  30,16 49,72  42,72   18,02
  Alle 3,12 2,94 3,57 3,18    6,07   53,61 62,00 1158  29,74 47,80  35,37   19,76
Andre bygder                     
  100-199,9 2,93 2,22 3,90 4,50    6,11   53,70 57,84    46,96  35,87 6,69  
  200-299,9 2,92 2,76 3,47 1,95    5,79   49,28 57,20 3125  21,28 46,38  38,69 8,25  16,91
  300-499,9 2,84 2,75 3,48 3,17    6,01   51,77 59,46 1056  28,72 47,98  31,74 7,27  17,45
  500- 2,93 2,62 3,50 3,34    5,98   52,22 58,12   29,39 41,96  30,18   18,71
  Alle 2,91 2,68 3,51 3,36    5,95   51,79 58,23 1072  28,74 46,39  36,82 7,57  17,74
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 2,87       6,54   51,11 56,16 918  29,77 46,98  34,39   12,31
  200-299,9        6,30   54,27 57,21 1151  30,69 46,45  39,43   
  300-499,9 3,21  3,08 5,75    5,99   51,66 55,61 783  30,14 46,83  36,39   
  500- 2,95   3,11    5,99   52,26 58,66 1063  30,30 46,47  35,98   
  Alle 2,91  3,08 3,22    6,06   52,44 57,72 975  30,32 46,58  36,17   12,31
Andre bygder                     
  100-199,9  2,80  9,32    5,85   51,10 58,86    47,56  35,37   16,01
  200-299,9    14,62    5,91   49,50 55,65 1095  32,14 44,16  29,89   15,15
  300-499,9 3,00   9,15    5,91   49,98 58,65 1119  31,30 49,44  36,26   17,00
  500-  3,07  3,42    5,82   52,83 60,69   25,17 48,95  35,98   18,98
  Alle 3,00 3,04  4,76    5,86   51,62 59,53 1102  29,65 48,12  34,76   16,98
Vestlandet                     
  35-49,9        5,55   51,38 50,80    65,90     24,80
  50-99,9    12,50            38,43  18,78   
  100-199,9 2,72       5,67   48,00 54,12 768  30,54 47,00  31,60 6,78  
  200-299,9    5,24    5,69   48,64 55,02 1009  31,35 46,54  33,80 7,83  23,79
  300-499,9 2,61   26,28    5,85   49,49 58,20 956  30,25 45,36  32,74 6,88  
  500-    10,09    5,83   50,93 58,90    49,24  38,24   
  Alle 2,62   5,30    5,80   49,82 58,30 941  30,74 46,77  33,85 7,03  24,38
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 2,82 2,60  8,70    6,52   49,71 58,15   30,46 45,84  36,97   
  300-499,9 2,83 3,16      5,91   50,97 57,06 1427  30,95 42,96  37,89   
  500- 2,76 3,01 3,35     5,70   52,22 59,61 1042  30,88 51,06  25,35   
  Alle 2,80 2,94 3,35 8,70    5,80   51,72 58,43 1087  30,83 48,88  31,60   
Andre bygder                     
  200-299,9 2,80 2,48      5,83   49,22 54,63    46,04  33,40   
  300-499,9 2,80 3,31  11,71    5,89   47,89 59,90 1102  31,02 48,76  43,47   
  500- 3,47 2,42      5,73   50,31 58,89    44,14  40,10   
  Alle 2,92 3,04  11,71    5,80   49,32 59,02 1038  30,91 46,43  36,73   
Nord-Norge                     
  100-199,9        6,14   38,36 52,22    44,13  29,14 6,68  
  200-299,9    9,44    6,00   46,00 53,47    42,57  37,36 7,65  
  300-499,9    4,00    5,86   48,71 53,09 1245  31,44 44,46  35,81 6,05  
  500- 2,96   2,40    5,76   49,22 55,26    44,00  34,13   
  Alle 2,96   9,32    5,81   48,78 54,39 1245  31,44 43,78  34,87 6,42  
Alle bruk                     
  35-49,9        5,55   51,38 50,62   31,42 38,07  45,74   20,63
  50-99,9 2,65 2,77 2,76 3,91        60,28    39,92  27,48 5,73  
  100-199,9 3,00 3,14 3,22 4,21    5,88   49,37 55,24 969  29,67 46,70  33,40 6,72  14,53
  200-299,9 3,01 2,73 3,57 6,37    5,92   50,00 56,38 1123  30,59 45,65  35,81 7,94  18,45
  300-499,9 2,95 3,03 3,59 5,75    5,91   50,06 58,08 1194  30,33 46,68  34,54 6,46  21,76
  500- 3,00 2,84 3,57 3,19    5,86   51,75 59,13 1084  30,06 47,55  35,80   18,25
  Alle 2,99 2,89 3,56 3,78    5,88   51,03 58,52 1118  30,20 46,57  35,13 6,81  18,92