Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 7,7          7,7      2,5  5,3   7,8
  100-199,9 16,9 5,4 8,3 13,7      0,2 44,4  2,7   7,1 21,7  8,9   40,3
  200-299,9 13,7 5,4 12,5 2,5   9,2   2,2 45,4  9,7   24,5 32,2  12,1   78,4
  300-499,9 31,1 13,8 34,1 22,7     0,2 3,4 105,3  9,6   28,5 57,6  12,3   107,9
  500- 78,4 44,7 163,4 32,4   15,4   16,7 351,0  10,5   37,2 122,1  26,3   196,1
  Alle 33,4 16,3 51,7 17,2   5,4  0,1 5,3 129,4  8,3   24,0 57,0  14,2   103,5
Andre bygder                      
  50-99,9         2,2  2,2  3,7   15,8 6,4  0,4   26,3
  100-199,9 1,3 2,3 1,4      0,6  5,7  5,8   33,9 13,1  3,6   56,4
  200-299,9 2,4 6,0 4,5 10,5     0,5  23,8  6,2   37,3 17,7  6,2   67,3
  300-499,9 3,2 4,7 3,6 7,2       18,6  11,4   66,9 26,1  3,7   108,2
  500- 42,3 12,1 21,9 18,2     2,0 1,9 98,2  10,3   97,7 76,8  17,6   202,3
  Alle 6,5 4,7 4,8 6,2     0,7 0,2 23,1  7,4   47,3 23,6  5,6   83,8
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             9,7   50,1 2,4  3,3   65,5
  200-299,9    0,1   11,9    12,0  26,2   85,3 13,1  10,0   134,6
  300-499,9             9,2   74,8 19,1  3,0   106,0
  500- 11,4          11,4  10,7   120,9 16,3  9,5   157,3
  Alle 1,8      4,3    6,2  17,8   76,8 12,1  6,6   113,3
Andre bygder                      
  100-199,9    0,4   5,1    5,5  7,7   29,7 5,2  1,9   44,6
  200-299,9    1,4       1,4  9,9   54,4 6,3  3,9   74,4
  300-499,9         0,5  0,5  12,3   66,5 23,9  5,0   107,8
  500-    21,4   6,4    27,8  12,9   80,9 16,9  6,4   117,2
  Alle    3,2   2,5  0,1  5,7  9,7   48,2 10,7  3,7   72,3
Vestlandet                      
  35-49,9          4,0 4,0  0,3   3,3 1,6  2,8   8,0
  50-99,9         0,7  0,7  2,2   7,4 2,8  4,0   16,4
  100-199,9         0,6  0,6  6,9   38,4 6,6  5,1   56,9
  200-299,9       0,1  1,0  1,1  7,4   56,3 14,2  8,2   86,1
  300-499,9 0,5        0,2  0,8  17,1   75,3 25,2  7,0   124,7
  500- 1,8          1,8  12,3   197,0 34,1  4,1   247,6
  Alle 0,2        0,6 0,2 1,0  8,2   49,4 12,1  5,9   75,6
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 8,1          8,1  16,2   41,2 13,8  4,8   76,1
  200-299,9 28,6 7,3  0,2     0,5  36,6  5,3   36,6 34,4  6,4   82,7
  300-499,9 75,5 0,2 0,5 0,1      0,4 76,7  13,3   50,0 35,6  9,5   108,3
  Alle 56,1 4,9 0,2 0,4     0,2 0,2 62,0  10,9   43,6 35,7  8,1   98,2
Andre bygder                      
  100-199,9 3,5        1,3  4,7  8,1   59,8 18,6  10,5   97,0
  200-299,9 0,8        0,5  1,4  4,8   65,6 21,4  3,6   95,4
  300-499,9 0,2  0,6      1,6  2,4  7,2   101,3 35,4  10,6   154,5
  Alle 5,9  0,2      1,2  7,3  7,0   82,7 30,1  9,1   128,9
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,2     0,3  0,5  4,4   34,1 7,5  2,8   48,8
  200-299,9    2,0       2,0  5,8   58,4 11,3  6,4   81,9
  300-499,9    0,7     0,5  1,1  8,1   72,7 14,5  8,0   103,4
  500-    1,9       1,9  17,3   130,1 36,6  6,0   190,1
  Alle    1,1     0,2  1,3  7,1   60,9 13,0  5,9   86,8
Alle bruk                      
  35-49,9 0,7  9,4       2,0 12,1  9,6   1,6 8,8  1,6   21,7
  50-99,9 1,1   0,1     0,8 0,1 2,0  2,8   8,1 3,3  3,1   17,2
  100-199,9 3,3 1,3 1,5 2,0   0,6  0,4  9,1  6,5   33,7 11,2  5,0   56,4
  200-299,9 5,6 2,7 3,1 2,7   2,5  0,3 0,4 17,3  8,5   48,3 19,2  7,6   83,5
  300-499,9 17,3 4,0 9,0 6,6     0,4 0,9 38,1  11,0   61,5 33,8  8,4   114,6
  500- 51,8 22,2 71,2 19,1   7,0  0,4 7,2 178,8  11,4   80,1 79,6  17,4   188,4
  Alle 13,1 4,7 11,9 5,2   1,6  0,4 1,2 38,1  8,7   48,4 26,8  7,8   91,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015