Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Number  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet            
Flatbygder            
  35-49,9 2  22    22  100   53 
  50-99,9 4  77  5  77    44 
  100-199,9 50  154  15  151  1   51 
  200-299,9 54  243  40  238  3  48 
  300-499,9 82  379  82  375  2  47 
  500- 30  655  181  643  5  47 
  Alle 222  324  68  319  3  48 
Andre bygder            
  35-49,9 2  47    40     60 
  50-99,9 34  85  17  77  2  49 
  100-199,9 83  150  33  141    47 
  200-299,9 43  250  62  245  1  48 
  300-499,9 20  354  115  340    45 
  500- 5  621  208  619    48 
  Alle 187  194  50  187  1  47 
Agder og Rogaland            
Jæren            
  35-49,9            
  50-99,9 7  89  7  73    48 
  100-199,9 23  155  31  124    44 
  200-299,9 11  265  56  189  3  42 
  300-499,9 2  392    233  7   38 
  500-            
  Alle 43  183  32  138  1  44 
Andre bygder            
  35-49,9 2  44    44     56 
  50-99,9 13  80  26  70     54 
  100-199,9 51  153  50  125    46 
  200-299,9 14  241  88  206    44 
  300-499,9 2  430  323  398    45 
  500-            
  Alle 82  161  58  135    47 
Vestlandet            
  35-49,9 15  42  1  34  1  47 
  50-99,9 50  78  16  60    47 
  100-199,9 90  143  41  118    46 
  200-299,9 15  243  60  201    44 
  300-499,9 3  357  124  326    43 
  500-            
  Alle 173  128  33  105    46 
Trøndelag            
Flatbygder            
  35-49,9            
  50-99,9 1  80    80     67 
  100-199,9 27  163  19  157     50 
  200-299,9 33  248  58  246    49 
  300-499,9 9  359  45  359    49 
  500-            
  Alle 70  227  40  224    49 
Andre bygder            
  35-49,9            
  50-99,9            
  100-199,9 44  158  29  157    47 
  200-299,9 30  234  61  228    45 
  300-499,9 6  351  86  319    45 
  500-            
  Alle 80  201  45  195    46 
Nord-Norge            
  35-49,9 2  35  10  30     51 
  50-99,9 14  84  17  80    48 
  100-199,9 53  145  54  143    48 
  200-299,9 39  235  89  232    46 
  300-499,9 9  339  170  337    43 
  500-            
  Alle 117  181  70  178    47 
Alle bruk            
  35-49,9 23  40  1  34  10   50 
  50-99,9 123  81  16  69  1  48 
  100-199,9 421  151  36  137    47 
  200-299,9 239  243  62  232  1  46 
  300-499,9 133  370  94  361  1  46 
  500- 35  650  184  639  4  47 
  Alle 974  210  52  198  1  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015