Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 1  34     34    49 
  50-99,9 5  77  18   77  39  45 
  100-199,9 33  157  16   157    52 
  200-299,9 48  250  44   246  2  48 
  300-499,9 76  383  92   381  5  48 
  500- 40  676  215   676  1  46 
  Alle 203  363  90   362  3  48 
Andre bygder             
  35-49,9 1  30     30    44 
  50-99,9 19  84  11   79  2  52 
  100-199,9 78  147  31   141    48 
  200-299,9 46  249  74   242  3  49 
  300-499,9 24  352  103   344    46 
  500- 6  620  247   618    51 
  Alle 174  211  58   205  1  49 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 4  82  4   69  4  38 
  100-199,9 15  150  17   124  3  44 
  200-299,9 20  248  47   183  1  40 
  300-499,9 6  350  28   222    41 
  500-             
  Alle 45  214  30   158  2  41 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 12  72  10   61    48 
  100-199,9 38  148  41   117    47 
  200-299,9 29  253  114   204  1  39 
  300-499,9 6  378  165   302    42 
  500-             
  Alle 85  189  70   152    44 
Vestlandet             
  35-49,9 10  40  1   29  1  52 
  50-99,9 45  77  13   61    49 
  100-199,9 82  145  40   115    47 
  200-299,9 24  238  84   187    41 
  300-499,9 11  349  147   283    38 
  500-             
  Alle 172  147  43   116    47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 25  164  21   161  5  52 
  200-299,9 28  250  42   246  1  49 
  300-499,9 19  348  54   341  3  45 
  500- 3  573  270   573    44 
  Alle 75  259  47   255  3  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 36  164  28   161    47 
  200-299,9 31  243  72   237    46 
  300-499,9 8  377  99   323    46 
  500-             
  Alle 75  219  54   210    47 
Nord-Norge             
  35-49,9 2  38  4   33  82  60 
  50-99,9 14  85  25   84    50 
  100-199,9 47  149  43   146    47 
  200-299,9 36  233  79   228    46 
  300-499,9 20  348  182   342    45 
  500-             
  Alle 119  199  74   194  1  47 
Alle bruk             
  35-49,9 14  38  1   30  12  53 
  50-99,9 99  79  14   69  3  49 
  100-199,9 354  151  33   137  1  48 
  200-299,9 262  246  69   227  1  46 
  300-499,9 170  367  104   349  3  46 
  500- 49  662  223   662  1  47 
  Alle 948  233  63   218  1  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015