Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 2  25  7   25  124  51 
  50-99,9 2  73     73    44 
  100-199,9 29  153  17   151  6  52 
  200-299,9 46  253  41   247  4  47 
  300-499,9 69  389  104   386  6  49 
  500- 44  681  259   673    46 
  Alle 192  381  109   376  5  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 15  88  12   85  3  52 
  100-199,9 76  151  33   146  1  49 
  200-299,9 43  254  84   241  1  48 
  300-499,9 26  357  130   336  7  49 
  500- 6  648  272   635    53 
  Alle 166  222  68   212  2  49 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 3  82  3   65    39 
  100-199,9 16  152  18   135  3  45 
  200-299,9 17  255  38   177  1  42 
  300-499,9 7  372  52   220    43 
  500-             
  Alle 43  223  31   161  1  43 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 10  75  22   67    52 
  100-199,9 42  155  49   120    44 
  200-299,9 26  242  93   197    41 
  300-499,9 14  364  183   286    44 
  500- 1  538  468   538    40 
  Alle 93  206  83   165    44 
Vestlandet             
  35-49,9 7  40  1   29    54 
  50-99,9 39  76  15   63  1  47 
  100-199,9 80  149  43   117    45 
  200-299,9 34  234  74   189  1  43 
  300-499,9 15  355  153   290    40 
  500- 2  598  336   456    45 
  Alle 177  168  54   134    45 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 19  166  19   164  5  51 
  200-299,9 35  244  38   236  2  48 
  300-499,9 22  349  70   343    45 
  500- 3  658  352   658    46 
  Alle 79  270  54   265  2  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 29  163  25   162    47 
  200-299,9 25  253  72   250    45 
  300-499,9 12  351  133   329  2  47 
  500-             
  Alle 66  232  62   226    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 12  85  27   82  3  52 
  100-199,9 44  151  49   146  2  50 
  200-299,9 36  239  77   234    47 
  300-499,9 24  366  168   349    46 
  500-             
  Alle 116  216  80   209  1  48 
Alle bruk             
  35-49,9 9  36  2   28  28  54 
  50-99,9 81  80  16   71  1  49 
  100-199,9 335  153  36   138  1  48 
  200-299,9 262  247  65   226  1  46 
  300-499,9 189  369  121   345  3  47 
  500- 56  671  272   658    47 
  Alle 932  247  73   229  2  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015