Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  27  3   27  78  39 
  50-99,9 2  65     65    47 
  100-199,9 28  153  13   152  1  52 
  200-299,9 46  249  40   245  7  48 
  300-499,9 69  383  100   382  8  50 
  500- 44  693  287   686  1  47 
  Alle 193  378  113   375  6  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 12  82  12   80  11  52 
  100-199,9 76  146  36   142  1  49 
  200-299,9 44  253  81   242    48 
  300-499,9 34  355  130   336  5  49 
  500- 9  765  273   765    49 
  Alle 175  241  76   232  2  49 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 3  83  4   66    40 
  100-199,9 14  154  22   133  3  45 
  200-299,9 15  256  27   199  1  40 
  300-499,9 8  346  62   189    44 
  500- 2  600  306   263    48 
  Alle 42  243  44   169  1  43 
Andre bygder             
  35-49,9 1  35     35  15  42 
  50-99,9 6  90  31   85    46 
  100-199,9 36  151  44   117    47 
  200-299,9 31  248  105   196    42 
  300-499,9 15  372  186   308    45 
  500- 1  581  511   581    41 
  Alle 90  221  93   178    45 
Vestlandet             
  35-49,9 8  40  1   32    53 
  50-99,9 31  77  16   64  1  47 
  100-199,9 79  150  45   123  1  46 
  200-299,9 42  237  78   188    44 
  300-499,9 17  352  143   296  9  41 
  500- 3  613  270   506    43 
  Alle 180  180  59   147  1  45 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 19  172  22   168  7  51 
  200-299,9 34  249  49   244  1  46 
  300-499,9 26  357  84   357  2  45 
  500- 4  645  264   645    46 
  Alle 83  284  64   281  2  47 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 26  162  28   161    48 
  200-299,9 25  254  74   251    43 
  300-499,9 15  349  134   342  1  43 
  500- 1  542  224   542    35 
  Alle 67  244  72   241    45 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 10  83  27   79    53 
  100-199,9 35  149  47   145    50 
  200-299,9 44  241  77   235  1  47 
  300-499,9 25  368  168   355    45 
  500- 2  563  274   463    52 
  Alle 116  233  86   224    48 
Alle bruk             
  35-49,9 13  35  2   30  25  48 
  50-99,9 64  80  17   71  2  49 
  100-199,9 313  152  36   138  1  48 
  200-299,9 281  247  68   227  1  46 
  300-499,9 209  366  122   346  4  47 
  500- 66  685  286   663  1  47 
  Alle 946  258  80   241  2  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015