Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  16     16  62  35 
  50-99,9 4  60  5   60  46  50 
  100-199,9 35  155  10   155  2  49 
  200-299,9 38  249  43   245  13  48 
  300-499,9 61  388  107   383  5  51 
  500- 46  717  336   714  6  49 
  Alle 188  382  128   379  8  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 11  84  16   84  3  50 
  100-199,9 72  153  39   146  1  50 
  200-299,9 40  248  77   243    47 
  300-499,9 31  373  152   362  2  49 
  500- 14  647  254   638    48 
  Alle 168  253  85   246  1  49 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 1  5     5  145  52 
  50-99,9 2  76  7   65    41 
  100-199,9 14  169  34   142    48 
  200-299,9 14  263  41   199  1  41 
  300-499,9 16  383  140   244    40 
  500- 3  701  297   424    48 
  Alle 50  289  84   202  3  43 
Andre bygder             
  35-49,9 1  25     25    44 
  50-99,9 6  83  15   74    52 
  100-199,9 31  157  59   120    48 
  200-299,9 22  244  112   182    43 
  300-499,9 20  375  179   302    45 
  500- 3  567  484   508    47 
  Alle 83  240  114   190    46 
Vestlandet             
  35-49,9 9  39  1   35    51 
  50-99,9 26  75  11   62  3  48 
  100-199,9 63  153  49   124    48 
  200-299,9 38  239  93   195    44 
  300-499,9 27  362  144   311    44 
  500- 5  704  313   678    40 
  Alle 168  204  74   172    46 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  75     75    38 
  100-199,9 15  170  27   163  14  49 
  200-299,9 28  250  59   241    46 
  300-499,9 24  369  78   364    48 
  500- 5  625  275   622    45 
  Alle 73  296  72   289  3  47 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 23  167  30   165    48 
  200-299,9 20  254  74   247    46 
  300-499,9 23  374  146   350  1  43 
  500- 2  751  374   697    37 
  Alle 68  280  92   267    45 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 8  82  30   82    56 
  100-199,9 25  159  40   153    50 
  200-299,9 48  243  85   234    49 
  300-499,9 29  373  167   346    46 
  500- 4  616  230   529    49 
  Alle 114  259  97   244    49 
Alle bruk             
  35-49,9 15  29  1   27  26  46 
  50-99,9 58  78  14   70  5  50 
  100-199,9 278  157  38   142  1  49 
  200-299,9 248  247  74   226  2  46 
  300-499,9 231  376  134   345  2  47 
  500- 82  689  317   666  3  48 
  Alle 912  278  95   257  2  48 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015