Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 6  22  4   22  74  53 
  50-99,9 5  69     69  58  46 
  100-199,9 32  159  14   158    49 
  200-299,9 40  243  48   236  13  49 
  300-499,9 59  379  102   378  5  50 
  500- 48  701  331   696  4  51 
  Alle 190  375  128   372  9  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 12  81  16   78    51 
  100-199,9 62  157  38   149  1  51 
  200-299,9 35  242  66   228    48 
  300-499,9 35  373  156   357  1  51 
  500- 16  652  283   630    47 
  Alle 160  267  93   255  1  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 2  15  10   15  73  44 
  50-99,9 2  77  6   77    41 
  100-199,9 14  177  27   145    47 
  200-299,9 14  269  67   214  1  43 
  300-499,9 14  404  161   299    38 
  500- 3  728  320   366    49 
  Alle 49  291  93   214  3  43 
Andre bygder             
  35-49,9 2  27     27  29  51 
  50-99,9 5  79  16   73    54 
  100-199,9 28  162  62   122    47 
  200-299,9 22  247  109   202  5  45 
  300-499,9 21  383  177   275  1  46 
  500- 4  593  410   494    47 
  Alle 82  254  117   195  2  47 
Vestlandet             
  35-49,9 10  36  1   33  10  52 
  50-99,9 21  73  12   64    50 
  100-199,9 68  156  51   122    47 
  200-299,9 35  242  103   200    45 
  300-499,9 29  362  152   311  1  44 
  500- 5  837  354   818    41 
  Alle 168  212  80   179  1  47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 2  68  8   68    46 
  100-199,9 13  167  26   165  11  48 
  200-299,9 22  250  51   240    48 
  300-499,9 26  377  81   368    47 
  500- 5  645  243   630    45 
  Alle 68  306  71   298  2  47 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 25  171  34   169    47 
  200-299,9 17  251  68   244    49 
  300-499,9 25  383  169   346    41 
  500- 3  782  400   739    43 
  Alle 70  292  106   275    45 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 7  79  28   79    55 
  100-199,9 27  153  39   146    53 
  200-299,9 48  247  92   235  1  49 
  300-499,9 28  378  176   358    47 
  500- 5  592  268   512  5  50 
  Alle 115  262  104   247    50 
Alle bruk             
  35-49,9 20  29  3   28  37  51 
  50-99,9 54  76  14   71  6  50 
  100-199,9 269  160  39   143  1  49 
  200-299,9 233  247  77   226  3  47 
  300-499,9 237  378  140   346  2  47 
  500- 89  689  321   658  2  49 
  Alle 902  284  101   262  3  48 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015