Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  11     11  225  56 
  50-99,9 7  69  14   69  38  48 
  100-199,9 32  161  6   158  7  51 
  200-299,9 42  244  68   237  9  47 
  300-499,9 59  392  115   390  4  52 
  500- 40  753  367   747  2  50 
  Alle 184  376  134   372  11  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1  1     1  49  44 
  50-99,9 11  81  11   79    53 
  100-199,9 52  157  37   151    51 
  200-299,9 38  245  80   230    50 
  300-499,9 31  373  154   362  5  51 
  500- 17  631  290   610    46 
  Alle 150  271  98   260  1  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 2  18  13   18  73  45 
  50-99,9 1  63  13   63    42 
  100-199,9 8  170  14   159    46 
  200-299,9 16  269  75   193  1  47 
  300-499,9 10  389  132   251    40 
  500- 7  655  341   412    46 
  Alle 44  324  115   224  4  45 
Andre bygder             
  35-49,9 2  15     15  13  50 
  50-99,9 4  74  13   70    54 
  100-199,9 27  159  64   124    49 
  200-299,9 20  249  94   186  2  45 
  300-499,9 18  379  188   323    46 
  500- 10  584  405   500    45 
  Alle 81  275  137   225  1  47 
Vestlandet             
  35-49,9 9  34  3   34    55 
  50-99,9 21  72  13   64    51 
  100-199,9 59  152  48   120    48 
  200-299,9 38  242  110   203    47 
  300-499,9 31  360  156   318  1  45 
  500- 6  768  338   752    41 
  Alle 164  218  86   188    47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    53 
  100-199,9 9  166  20   165  10  48 
  200-299,9 21  250  57   243  1  48 
  300-499,9 29  385  94   378  1  48 
  500- 5  656  172   641    46 
  Alle 65  327  76   320  2  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 18  171  34   170    48 
  200-299,9 15  238  71   236    47 
  300-499,9 27  379  177   358    43 
  500- 4  723  341   691  5  41 
  Alle 64  309  122   297    45 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 5  77  21   77    55 
  100-199,9 23  151  47   143    52 
  200-299,9 38  250  107   239  1  48 
  300-499,9 35  379  177   353    48 
  500- 8  618  282   515    45 
  Alle 109  290  126   268    49 
Alle bruk             
  35-49,9 18  23  3   23  62  53 
  50-99,9 50  74  13   70  5  51 
  100-199,9 228  158  38   142  1  50 
  200-299,9 228  247  85   224  2  48 
  300-499,9 240  380  145   356  2  48 
  500- 97  691  336   647  1  47 
  Alle 861  296  112   273  3  48 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015