Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 2  3     3  181  58 
  50-99,9 7  75  10   75  32  45 
  100-199,9 32  159  13   158  4  50 
  200-299,9 43  245  50   243  11  48 
  300-499,9 58  392  109   390  10  53 
  500- 47  738  357   735  7  49 
  Alle 189  389  136   387  11  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 9  88  13   85  3  54 
  100-199,9 42  153  31   146    52 
  200-299,9 38  244  70   234    51 
  300-499,9 29  375  173   365  4  49 
  500- 17  674  289   651    46 
  Alle 135  288  104   277  1  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 3  6     6  151  48 
  50-99,9 2  78  6   78  13  43 
  100-199,9 9  173  16   160    47 
  200-299,9 15  267  78   172    49 
  300-499,9 13  390  107   274    41 
  500- 6  623  274   373    48 
  Alle 48  303  91   208  10  46 
Andre bygder             
  35-49,9 2  27  4   27    56 
  50-99,9 1  88  18   88    43 
  100-199,9 27  160  69   127    50 
  200-299,9 19  239  104   195    47 
  300-499,9 23  373  197   282    45 
  500- 8  591  430   537    47 
  Alle 80  279  148   226    47 
Vestlandet             
  35-49,9 9  34  3   33  11  56 
  50-99,9 19  70  21   66    51 
  100-199,9 59  153  50   128    46 
  200-299,9 38  244  109   197    48 
  300-499,9 31  361  150   297  1  45 
  500- 6  697  242   639    42 
  Alle 162  218  84   183  1  47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    54 
  100-199,9 10  168  21   166  9  48 
  200-299,9 24  259  52   253  1  50 
  300-499,9 24  379  99   379    49 
  500- 6  672  209   657    46 
  Alle 65  324  78   320  2  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 15  177  43   176    45 
  200-299,9 12  239  80   236    49 
  300-499,9 26  375  159   357    46 
  500- 9  620  310   577  2  44 
  Alle 62  337  137   322    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 7  84  36   84    47 
  100-199,9 19  152  46   146    53 
  200-299,9 32  249  92   238  1  51 
  300-499,9 37  366  163   339    48 
  500- 12  669  387   583    43 
  Alle 107  309  138   285    49 
Alle bruk             
  35-49,9 16  24  2   24  57  55 
  50-99,9 46  77  19   75  6  50 
  100-199,9 213  158  40   144  1  49 
  200-299,9 221  247  78   225  2  49 
  300-499,9 241  377  143   346  3  48 
  500- 111  688  332   650  3  47 
  Alle 848  306  115   283  4  49 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015