Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 3  11     11  156  61 
  50-99,9 7  71  11   71  53  47 
  100-199,9 27  161  12   157  1  52 
  200-299,9 38  249  43   237  15  50 
  300-499,9 61  388  131   376  5  49 
  500- 51  821  422   806  7  50 
  Alle 187  427  169   416  11  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1         248  50 
  50-99,9 7  89  6   86  4  57 
  100-199,9 35  155  30   143  1  53 
  200-299,9 30  245  87   221  7  51 
  300-499,9 36  390  144   332    49 
  500- 18  727  367   649  13  48 
  Alle 127  319  122   282  6  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 4  11     11  6  51 
  50-99,9 1  68     68    39 
  100-199,9 8  158  19   111    48 
  200-299,9 16  253  42   168  5  52 
  300-499,9 18  379  146   269  4  44 
  500- 9  654  190   319  8  46 
  Alle 56  324  92   204  4  48 
Andre bygder             
  35-49,9 5  25  7   21    49 
  50-99,9 3  83  32   83    46 
  100-199,9 21  164  76   126    52 
  200-299,9 16  240  106   148    46 
  300-499,9 26  374  204   256    47 
  500- 17  600  373   340    44 
  Alle 88  313  171   202    48 
Vestlandet             
  35-49,9 8  34  5   33    58 
  50-99,9 22  72  13   62    52 
  100-199,9 51  156  46   115    48 
  200-299,9 39  241  93   169    50 
  300-499,9 40  373  184   254    49 
  500- 9  662  235   474    46 
  Alle 169  237  94   169    49 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    57 
  100-199,9 10  170  24   163    51 
  200-299,9 16  250  55   236  1  51 
  300-499,9 34  393  122   381  3  47 
  500- 6  615  122   606  5  45 
  Alle 67  341  90   329  2  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 4  177  36   177    44 
  200-299,9 26  251  85   225    46 
  300-499,9 29  382  180   350    45 
  500- 7  682  288   622    47 
  Alle 66  350  146   319    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 3  82  25   82    49 
  100-199,9 20  155  43   133    51 
  200-299,9 33  248  88   209    52 
  300-499,9 38  386  208   340    47 
  500- 16  686  380   568    46 
  Alle 110  338  162   289    49 
Alle bruk             
  35-49,9 21  23  4   21  35  54 
  50-99,9 44  76  13   70  9  51 
  100-199,9 176  158  38   134    50 
  200-299,9 214  247  76   205  4  50 
  300-499,9 282  384  162   328  2  48 
  500- 133  725  354   622  5  48 
  Alle 870  332  134   283  4  49 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015