Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 3  2     2  323  50 
  50-99,9 5  72  15   72  52  50 
  100-199,9 29  159  17   155  1  52 
  200-299,9 37  248  38   236  5  50 
  300-499,9 58  393  135   376  1  50 
  500- 62  865  477   835  3  50 
  Alle 194  467  203   449  9  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1         250  51 
  50-99,9 7  89  6   85  4  58 
  100-199,9 37  156  37   134    52 
  200-299,9 29  237  75   198  6  51 
  300-499,9 44  389  153   318    49 
  500- 19  744  349   651  4  49 
  Alle 137  325  124   275  4  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 3  16     14    50 
  50-99,9 1  68     68    40 
  100-199,9 7  152  11   124  1  48 
  200-299,9 18  257  33   165    50 
  300-499,9 22  388  161   254    45 
  500- 7  667  140   304    46 
  Alle 58  328  90   201    47 
Andre bygder             
  35-49,9 5  28  4   26    52 
  50-99,9 1  71  38   71    65 
  100-199,9 19  162  73   129    51 
  200-299,9 13  236  107   159    50 
  300-499,9 30  389  214   248    46 
  500- 15  628  389   342    47 
  Alle 83  331  182   208    48 
Vestlandet             
  35-49,9 11  31  3   31    56 
  50-99,9 21  73  15   58    50 
  100-199,9 50  151  52   106    50 
  200-299,9 41  243  103   182  1  49 
  300-499,9 38  377  189   241    49 
  500- 10  640  242   468    49 
  Alle 171  234  98   165    50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    58 
  100-199,9 5  159  6   159    57 
  200-299,9 16  247  69   236    50 
  300-499,9 29  385  116   363  3  49 
  500- 14  653  268   624  2  45 
  Alle 65  386  127   368  2  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 5  174  24   165    45 
  200-299,9 29  252  78   223    47 
  300-499,9 28  394  196   348    46 
  500- 9  663  337   548    44 
  Alle 71  355  153   310    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  73  41   73    52 
  100-199,9 20  151  53   133    47 
  200-299,9 28  246  98   206    54 
  300-499,9 42  393  215   345    47 
  500- 17  674  383   580    46 
  Alle 109  349  178   302    49 
Alle bruk             
  35-49,9 23  23  2   22  53  53 
  50-99,9 38  75  15   66  8  52 
  100-199,9 172  156  41   130    51 
  200-299,9 211  246  75   204  2  50 
  300-499,9 291  389  170   319  1  48 
  500- 153  750  384   651  2  48 
  Alle 888  349  149   294  3  49 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015