Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 7  73  15   73  78  46 
  100-199,9 29  160  22   153  5  53 
  200-299,9 37  252  44   240  9  50 
  300-499,9 47  391  155   369  5  50 
  500- 66  911  516   873  1  48 
  Alle 186  500  235   477  7  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1         248  53 
  50-99,9 2  86     75    58 
  100-199,9 32  158  40   131  2  54 
  200-299,9 25  248  78   197  7  51 
  300-499,9 48  395  156   318  1  50 
  500- 27  735  372   630  4  47 
  Alle 135  372  154   307  5  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 4  11     11  7  52 
  50-99,9 2  71  35   71    44 
  100-199,9 5  152  14   135    49 
  200-299,9 17  258  45   151  4  45 
  300-499,9 21  378  153   298  3  46 
  500- 11  645  250   343    45 
  Alle 60  339  115   224  3  46 
Andre bygder             
  35-49,9 5  28  4   26  5  54 
  50-99,9 1  85  36   71    47 
  100-199,9 19  166  71   127    49 
  200-299,9 22  251  110   156    50 
  300-499,9 32  384  210   241    47 
  500- 15  652  405   370    45 
  Alle 94  329  177   205    48 
Vestlandet             
  35-49,9 11  33  3   32    58 
  50-99,9 21  75  16   54    52 
  100-199,9 40  153  54   102    51 
  200-299,9 45  242  113   174    48 
  300-499,9 45  377  202   241    49 
  500- 12  615  286   442    49 
  Alle 174  249  116   170    50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    60 
  100-199,9 7  156  14   156    56 
  200-299,9 19  251  63   238    50 
  300-499,9 33  401  116   373  3  49 
  500- 14  662  291   630  4  46 
  Alle 74  384  124   362  2  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 3  179  9   178    52 
  200-299,9 26  253  87   220  1  48 
  300-499,9 34  387  187   328    46 
  500- 10  706  383   547    46 
  Alle 73  374  171   313    47 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  73  41   73    54 
  100-199,9 19  150  60   127    49 
  200-299,9 29  246  113   213    51 
  300-499,9 39  389  207   347    49 
  500- 22  673  398   559    46 
  Alle 111  362  192   312    49 
Alle bruk             
  35-49,9 21  26  3   25  14  56 
  50-99,9 36  75  18   61  15  51 
  100-199,9 154  157  44   129  1  52 
  200-299,9 220  249  84   200  3  49 
  300-499,9 299  388  174   316  2  49 
  500- 177  765  412   654  1  47 
  Alle 907  368  167   305  3  49