Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  17  16   17  210  53 
  50-99,9 3  68     68  25  49 
  100-199,9 28  157  19   154  15  53 
  200-299,9 34  249  45   239  4  50 
  300-499,9 52  395  147   374    51 
  500- 67  912  521   868  4  48 
  Alle 188  504  238   480  9  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1  1     1  248  54 
  50-99,9 1  76     62    65 
  100-199,9 30  157  44   130  9  54 
  200-299,9 28  244  84   197    48 
  300-499,9 43  388  150   306  1  51 
  500- 33  727  397   632  7  48 
  Alle 136  385  171   320  6  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 4  11     11  19  53 
  50-99,9 2  75     75  105  48 
  100-199,9 7  157  36   143  7  50 
  200-299,9 14  261  61   158    44 
  300-499,9 24  379  148   249    47 
  500- 11  657  255   325    47 
  Alle 62  343  121   209  5  47 
Andre bygder             
  35-49,9 3  22     22    55 
  50-99,9 2  71  31   64    47 
  100-199,9 18  165  71   129    49 
  200-299,9 23  250  108   139    50 
  300-499,9 30  387  221   245    48 
  500- 19  647  371   350    47 
  Alle 95  346  184   208    49 
Vestlandet             
  35-49,9 11  33  3   32    61 
  50-99,9 21  76  17   59    50 
  100-199,9 39  154  48   98    52 
  200-299,9 47  245  115   168    49 
  300-499,9 43  376  201   275  2  48 
  500- 18  669  392   447    51 
  Alle 179  266  131   185    50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  91     87    56 
  100-199,9 5  179  6   172    56 
  200-299,9 16  255  54   241    51 
  300-499,9 35  402  122   375    50 
  500- 15  670  315   635  3  45 
  Alle 72  406  137   381  1  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 5  173  13   151    52 
  200-299,9 29  263  93   216    45 
  300-499,9 32  392  198   339    48 
  500- 11  692  375   530    46 
  Alle 77  372  172   308    47 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  75  44   75    55 
  100-199,9 16  151  59   131    49 
  200-299,9 30  253  118   220    52 
  300-499,9 36  393  207   345    48 
  500- 27  653  403   557    48 
  Alle 111  378  207   327    49 
Alle bruk             
  35-49,9 23  24  4   23  51  57 
  50-99,9 32  76  16   63  9  51 
  100-199,9 148  158  43   129  5  52 
  200-299,9 221  251  89   198  1  49 
  300-499,9 295  389  173   319  1  49 
  500- 201  756  421   635  3  48 
  Alle 920  379  176   312  3  49