Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  17  16   17  212  54 
  50-99,9 6  72     72  13  45 
  100-199,9 26  155  22   150  8  54 
  200-299,9 39  251  52   240  9  51 
  300-499,9 49  401  161   381  9  50 
  500- 64  902  510   853  4  49 
  Alle 188  488  230   463  12  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1         100  44 
  50-99,9 1  76     62    66 
  100-199,9 28  155  45   126  12  53 
  200-299,9 37  249  83   198  1  48 
  300-499,9 42  386  153   319  1  50 
  500- 38  750  421   644  3  50 
  Alle 147  397  182   332  4  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 4  10     10  7  54 
  50-99,9 3  75  22   75    48 
  100-199,9 7  159  41   130    45 
  200-299,9 15  261  76   185    44 
  300-499,9 22  395  146   244    46 
  500- 12  711  250   381    45 
  Alle 63  357  122   220    46 
Andre bygder             
  35-49,9 3  22     22    56 
  50-99,9 2  71  30   64    48 
  100-199,9 18  165  77   125    51 
  200-299,9 22  249  100   143    48 
  300-499,9 26  378  227   239    48 
  500- 23  666  371   387    48 
  Alle 94  360  193   220    49 
Vestlandet             
  35-49,9 10  31  3   31    61 
  50-99,9 21  74  15   57    52 
  100-199,9 43  152  47   99    51 
  200-299,9 42  251  121   173    48 
  300-499,9 43  381  213   271  2  50 
  500- 23  705  401   487    51 
  Alle 182  283  142   197  1  50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  91     71    57 
  100-199,9 5  182  5   177    57 
  200-299,9 13  262  41   256  1  54 
  300-499,9 35  390  122   357  6  51 
  500- 18  689  334   650  2  47 
  Alle 72  423  151   395  3  51 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 6  173  29   153    52 
  200-299,9 25  260  89   209    49 
  300-499,9 33  398  207   341  1  48 
  500- 10  698  366   532    46 
  Alle 74  374  174   307    48 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  76  47   76    56 
  100-199,9 16  155  66   122    51 
  200-299,9 27  249  104   218    53 
  300-499,9 31  378  203   328    49 
  500- 32  675  414   571    48 
  Alle 108  395  218   337    50 
Alle bruk             
  35-49,9 22  22  4   22  45  57 
  50-99,9 36  74  15   63  2  51 
  100-199,9 149  157  45   125  4  52 
  200-299,9 220  253  87   201  2  49 
  300-499,9 281  389  178   318  3  49 
  500- 220  760  420   632  2  49 
  Alle 928  387  182   317  3  50