Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 3  23  62   23  201  51 
  50-99,9 8  68  12   67    47 
  100-199,9 22  161  17   153  4  53 
  200-299,9 34  251  47   241  4  53 
  300-499,9 50  411  166   393  10  49 
  500- 68  920  564   866  12  49 
  Alle 185  518  264   490  12  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 4  76  20   49  6  51 
  100-199,9 22  155  41   128  17  54 
  200-299,9 37  246  75   210  1  49 
  300-499,9 40  392  176   323  5  49 
  500- 39  804  478   704  8  52 
  Alle 142  421  207   360  6  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 5  3     3    47 
  50-99,9 2  70     70    52 
  100-199,9 9  163  34   133    46 
  200-299,9 11  252  49   169    47 
  300-499,9 20  391  167   250    45 
  500- 16  729  319   381    49 
  Alle 63  379  147   227    47 
Andre bygder             
  35-49,9 2  18     18    58 
  50-99,9 2  71  30   64    51 
  100-199,9 13  151  60   115    46 
  200-299,9 21  244  114   153    51 
  300-499,9 27  364  220   231    45 
  500- 24  691  419   393    50 
  Alle 89  378  216   231    48 
Vestlandet             
  35-49,9 10  33  8   27    60 
  50-99,9 15  73  15   60  3  49 
  100-199,9 38  157  65   105    51 
  200-299,9 43  242  121   173    46 
  300-499,9 53  372  209   254    50 
  500- 28  711  439   486  4  50 
  Alle 187  307  168   212  1  50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  76     76    43 
  100-199,9 5  167  9   161  23  57 
  200-299,9 15  254  28   242    52 
  300-499,9 28  390  121   368    52 
  500- 29  689  341   630  1  48 
  Alle 78  457  176   424  2  51 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 5  172  68   163    44 
  200-299,9 16  263  109   220  1  51 
  300-499,9 32  394  172   338    49 
  500- 16  689  462   582    49 
  Alle 69  416  217   355    49 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 3  79  53   79    56 
  100-199,9 12  163  67   130    50 
  200-299,9 21  244  115   221    54 
  300-499,9 33  389  200   345  1  49 
  500- 42  732  465   619    46 
  Alle 111  459  266   395    49 
Alle bruk             
  35-49,9 20  22  13   20  30  55 
  50-99,9 35  72  18   63  2  50 
  100-199,9 126  159  48   127  5  51 
  200-299,9 198  248  86   203  1  50 
  300-499,9 283  389  181   317  3  49 
  500- 262  778  463   645  5  49 
  Alle 924  418  213   344  4  50