Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 80,1   39,3   1,7      1,1  0,4  122,5
  200-299,9 148,4   42,3         3,9    194,7
  300-499,9 143,8   40,3   0,7      0,1  0,4  185,4
  500- 192,2   14,8   0,3      7,9    215,2
  Alle 132,7   38,0   0,7      2,6  0,2  174,2
Andre bygder                 
  50-99,9 39,6   7,9   16,0   2,3   0,1  0,3  66,1
  100-199,9 110,0   4,4   10,6   1,3   3,1  0,5  129,8
  200-299,9 157,7   0,2   4,2      1,9  0,1  164,1
  300-499,9 220,8   18,6   2,2      0,2    241,8
  Alle 120,7   7,7   9,1   1,0   1,9  0,3  140,8
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  50-99,9 141,6   20,6         0,2  0,8  163,2
  100-199,9 237,4   26,3   4,9      0,4  0,3  269,4
  200-299,9 410,5      8,8      10,9  0,6  430,9
  Alle 273,3   18,6   5,0      2,9  0,5  300,3
Andre bygder                 
  50-99,9 55,5   11,0   11,2        0,9  78,5
  100-199,9 164,8   17,3   9,3      5,6  1,2  198,2
  200-299,9 251,1   1,9   29,0        0,8  282,9
  Alle 156,2   13,1   12,4      3,5  1,0  186,4
Vestlandet                 
  35-49,9 8,5   8,9   8,2   2,2     0,8  28,6
  50-99,9 61,5   3,7   16,7   2,5     0,6  84,9
  100-199,9 170,8   8,5   10,5   0,5   1,0  0,7  192,0
  200-299,9 257,0   12,9   10,1        0,3  280,4
  Alle 131,4   8,2   12,1   1,3   0,5  0,7  154,1
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 144,5   46,9   1,7      3,1  0,5  196,8
  200-299,9 155,6   49,4         0,1    205,0
  300-499,9 161,2   64,8         0,1  1,0  227,0
  Alle 151,2   49,8   0,7      1,4  0,4  203,4
Andre bygder                 
  100-199,9 168,2      19,5        0,3  188,0
  200-299,9 215,5   2,2   18,7        1,3  237,7
  Alle 197,2   1,1   18,0        0,7  217,0
Nord-Norge                 
  50-99,9 15,0      13,0   17,6       45,6
  100-199,9 89,2   0,2   16,7   7,4   1,0  0,9  115,4
  200-299,9 207,8   0,1   4,7          212,7
  300-499,9 280,8      2,9      0,4    284,1
  Alle 121,9   0,1   11,9   6,2   0,5  0,4  141,0
Alle bruk                 
  35-49,9 7,8   18,4   8,9   2,3     0,6  37,9
  50-99,9 52,0   5,7   14,2   3,9   0,5  0,5  76,8
  100-199,9 137,5   14,2   10,1   1,3   2,0  0,6  165,7
  200-299,9 193,1   17,8   6,6      1,8  0,3  219,6
  300-499,9 185,8   35,4   1,0      0,1  0,3  222,7
  500- 198,0   26,1   0,3      6,7    231,1
  Alle 143,6   17,0   8,4   1,2   1,6  0,5  172,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015