Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 65,2   58,1   0,2       4,5     128,0
  200-299,9 120,6   51,6   1,0       1,4     174,7
  300-499,9 143,0   43,9   0,3    0,1   7,2  2,0   196,5
  500- 157,6   31,6   0,4       5,2     194,7
  Alle 123,7   45,1   0,5       5,0  0,8   175,0
Andre bygder                   
  50-99,9 39,1   23,9   18,5    1,1     1,5   84,2
  100-199,9 87,0   14,6   15,1    1,9   2,9  0,5   122,0
  200-299,9 127,5   2,1   10,0       5,9     145,6
  300-499,9 195,1   18,6   2,1       11,0  0,4   227,2
  500- 321,6   54,9               376,5
  Alle 115,0   14,1   11,8    1,0   4,4  0,4   146,8
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 208,6   53,5   5,1       2,2     269,3
  200-299,9 303,5   36,3   7,7       6,3  0,2   353,9
  300-499,9 375,3      20,1            395,4
  Alle 264,5   35,9   7,8       3,6  0,2   312,0
Andre bygder                   
  50-99,9 18,6   35,4   4,7       0,3  1,1   60,1
  100-199,9 139,3   11,4   10,7       8,3  0,8   170,4
  200-299,9 210,1   20,2   24,8    1,0     2,0   258,0
  300-499,9 201,1      9,7         8,3   219,1
  Alle 150,8   17,0   14,6    0,3   3,8  1,8   188,2
Vestlandet                   
  35-49,9 5,6      9,9         0,4   16,0
  50-99,9 41,6   3,4   20,1    3,0     0,3   68,5
  100-199,9 146,2   15,1   10,7    0,4   0,7  0,5   173,7
  200-299,9 176,3   4,8   21,1    0,1   5,2  2,5   210,0
  300-499,9 250,6   20,1   22,4            293,1
  Alle 121,6   10,0   15,3    1,0   1,1  0,7   149,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 119,6   71,9          3,2  0,1   194,8
  200-299,9 171,2   30,8   4,0            206,0
  300-499,9 170,5   60,2               230,8
  Alle 156,8   50,7   1,5       1,1     210,1
Andre bygder                   
  100-199,9 155,3      25,8         0,6   181,8
  200-299,9 208,6      15,6            224,2
  300-499,9 319,0   6,4   15,7         1,9   343,0
  Alle 194,8   0,7   20,5         0,5   216,5
Nord-Norge                   
  50-99,9 9,6      14,1    12,4        36,1
  100-199,9 71,3      21,2    8,2     0,6   101,4
  200-299,9 168,8      6,7         0,4   175,9
  300-499,9 220,6      6,6       0,1     227,3
  Alle 117,4      13,2    4,8     0,4   135,8
Alle bruk                   
  35-49,9 4,0      8,2    1,0     0,3   13,5
  50-99,9 34,6   12,9   15,3    3,3   0,6  0,6   67,3
  100-199,9 116,6   20,7   12,6    1,6   2,4  0,4   154,4
  200-299,9 173,2   18,6   10,4    0,1   2,3  0,5   205,1
  300-499,9 188,1   30,6   4,4       4,8  1,4   229,2
  500- 183,2   32,5   0,3       4,2     220,2
  Alle 138,3   21,4   10,1    1,0   2,7  0,6   174,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015