Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 46,5   58,4   0,4       6,1     111,4
  200-299,9 129,1   68,7   0,9       19,9     218,5
  300-499,9 138,5   50,9   1,1    0,1   2,9     193,5
  500- 165,6   44,7   0,5       10,0     220,8
  Alle 125,7   55,0   0,8       9,0     190,5
Andre bygder                   
  50-99,9 41,1   43,8   17,2    1,4        103,6
  100-199,9 90,0   7,9   13,3    1,4   6,3  0,7   119,6
  200-299,9 153,8   16,3   4,6       1,7  0,9   177,3
  300-499,9 201,7   12,2   10,1       0,2     224,3
  500- 210,9             22,6     233,5
  Alle 124,0   13,7   10,4    0,8   4,2  0,5   153,6
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 213,1   68,3   6,5       1,3     289,2
  200-299,9 328,8   48,6   6,8            384,2
  300-499,9 424,0   24,4   26,1            474,4
  Alle 286,5   51,3   9,4       0,6  0,1   347,8
Andre bygder                   
  50-99,9 30,2   54,9   6,4         0,6   92,1
  100-199,9 137,5   27,1   7,7       9,1  2,1   183,5
  200-299,9 184,8   28,6   23,3    1,3   2,1  0,9   241,0
  300-499,9 221,1   6,9   17,7         0,7   246,4
  Alle 151,4   27,2   13,3    0,4   4,7  1,4   198,4
Vestlandet                   
  35-49,9 5,7      8,9            14,6
  50-99,9 36,3   7,3   15,4    2,7     0,2   62,1
  100-199,9 148,2   20,7   11,3    0,8   2,0  0,4   183,3
  200-299,9 187,9   6,5   14,6       0,7  0,8   210,4
  300-499,9 210,9   25,8   33,1            269,7
  Alle 133,1   14,4   14,9    1,0   1,0  0,4   164,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 148,6   46,8               195,4
  200-299,9 142,9   36,2   2,7            181,9
  300-499,9 186,3   54,7               241,1
  Alle 160,2   42,5   1,2            204,0
Andre bygder                   
  100-199,9 146,3      20,0         0,8   167,1
  200-299,9 218,9      13,3         0,2   232,4
  300-499,9 304,9                  304,9
  Alle 202,6      13,8         0,4   216,9
Nord-Norge                   
  50-99,9       14,0    11,6        25,6
  100-199,9 57,9      23,3    7,7     1,6   90,5
  200-299,9 187,9      2,5    0,7     0,4   191,5
  300-499,9 243,3   0,8   3,1       0,1     247,3
  Alle 130,6   0,2   11,7    4,4     0,7   147,6
Alle bruk                   
  35-49,9 4,4   10,7   6,9            22,0
  50-99,9 33,2   21,5   13,5    3,3     0,2   71,7
  100-199,9 116,0   21,1   11,8    1,5   3,6  0,8   154,8
  200-299,9 177,8   26,4   7,5    0,2   4,1  0,4   216,4
  300-499,9 199,1   30,2   7,1       1,1     237,5
  500- 179,8   35,1   1,7       10,3     227,0
  Alle 145,8   25,2   9,1    0,9   3,3  0,4   184,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015