Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 52,2   35,1   0,4       8,1     95,8
  200-299,9 107,5   43,1   0,7       23,1     174,5
  300-499,9 110,2   46,5   1,3       2,7     160,7
  500- 170,5   28,9   0,7       2,3     202,4
  Alle 111,5   38,9   0,9       9,9     161,1
Andre bygder                   
  50-99,9 35,3      17,1    2,2     1,2   55,9
  100-199,9 70,1   10,5   15,5    1,4   0,2  0,6   98,2
  200-299,9 156,4   2,1   6,2       5,4  1,1   171,1
  300-499,9 192,1   10,9   11,6       0,1     214,7
  500- 133,2      2,8       16,7     152,7
  Alle 116,3   7,2   11,9    0,8   2,3  0,6   139,1
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 205,6   35,6   7,4       3,5     252,1
  200-299,9 334,3   104,5   2,4       5,1     446,3
  300-499,9 328,3   5,5   31,3       9,3  3,4   377,8
  Alle 278,5   55,2   14,3       4,8  0,8   353,6
Andre bygder                   
  50-99,9 40,8   13,7   3,7            58,1
  100-199,9 116,9   31,6   11,5       4,0  3,0   167,1
  200-299,9 198,3   8,3   14,2       5,7     226,5
  300-499,9 233,0   3,4   21,9         0,6   259,0
  Alle 157,6   17,0   13,4       5,6  1,3   195,0
Vestlandet                   
  35-49,9       7,5    3,4        10,9
  50-99,9 34,9   14,6   11,1    2,4     0,3   63,3
  100-199,9 133,8   16,7   11,7    0,8   4,4  0,5   168,0
  200-299,9 176,5   7,6   14,3       0,7  2,0   201,2
  300-499,9 233,8   13,4   19,3            266,6
  Alle 134,7   12,9   13,0    0,9   2,1  0,7   164,3
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 142,8   46,7          0,1     189,6
  200-299,9 143,1   38,1   2,8            184,0
  300-499,9 195,6   42,1               237,7
  Alle 161,4   43,7   1,2            206,3
Andre bygder                   
  100-199,9 152,5      17,9            170,3
  200-299,9 194,8      22,6         1,0   218,5
  300-499,9 267,3      7,8            275,1
  Alle 195,2      17,1         0,4   212,7
Nord-Norge                   
  50-99,9       11,3    13,5        24,9
  100-199,9 51,4      22,2    9,1     2,5   85,2
  200-299,9 168,2      9,9    0,6     0,5   179,1
  300-499,9 229,3   2,3   2,9            234,5
  Alle 133,2   0,5   12,0    4,1     0,9   150,8
Alle bruk                   
  35-49,9    5,3   4,6    2,1   39,6     51,6
  50-99,9 32,7   10,5   10,7    3,7     0,4   58,1
  100-199,9 105,2   18,0   12,4    1,6   2,5  0,9   140,5
  200-299,9 169,2   19,6   8,8    0,1   5,6  0,6   204,0
  300-499,9 186,9   24,2   7,6       1,3  0,2   220,1
  500- 186,6   25,6   5,2       3,8     221,3
  Alle 141,6   19,7   9,5    0,8   3,6  0,5   175,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015