Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 35,7   32,8   0,4       3,2     72,1
  200-299,9 132,4   45,1   0,7       17,3  2,7   198,2
  300-499,9 122,5   63,0   0,2       8,9     194,7
  500- 135,1   55,1   2,5       9,1     201,7
  Alle 108,6   50,0   0,9       11,3  0,6   171,5
Andre bygder                   
  50-99,9 15,3      19,9    2,1   5,8     43,2
  100-199,9 73,6   7,9   14,5    1,3   2,3  0,9   100,6
  200-299,9 153,6   4,5   7,9       7,2  1,0   174,2
  300-499,9 219,1   8,3   8,4       0,1     236,0
  500- 201,7      4,3       35,2     241,1
  Alle 125,1   6,4   11,5    0,7   4,9  0,6   149,2
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 188,3   44,7   12,8       4,1     249,8
  200-299,9 316,8   82,7   7,4       9,2     416,0
  300-499,9 366,1   3,0   24,5       0,8  3,7   398,1
  Alle 300,2   46,3   16,5       4,9  1,0   368,8
Andre bygder                   
  100-199,9 104,6   31,7   8,5       11,4  3,2   159,3
  200-299,9 226,1      7,8       9,6  0,8   244,2
  300-499,9 266,3   4,1   20,7         0,2   291,3
  Alle 185,7   14,1   10,8       10,5  1,5   222,5
Vestlandet                   
  35-49,9       7,4    3,3     0,1   10,8
  50-99,9 34,8   12,3   11,1    1,9     0,3   60,4
  100-199,9 130,3   18,4   11,7    0,9   5,1  0,3   166,8
  200-299,9 182,5   8,0   15,8       0,5  2,0   208,9
  300-499,9 252,6   36,8   16,9         0,2   306,5
  Alle 137,2   15,7   13,0    0,8   2,3  0,7   169,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 142,1   47,5               189,7
  200-299,9 157,7   45,2   1,0            203,9
  300-499,9 206,1   43,2               249,3
  Alle 177,4   48,4   0,4            226,2
Andre bygder                   
  100-199,9 150,7   11,2   15,9            177,8
  200-299,9 205,8      15,9            221,7
  300-499,9 286,8      17,4         0,9   305,0
  Alle 211,1   4,2   15,8         0,2   231,3
Nord-Norge                   
  50-99,9       4,6    14,9        19,5
  100-199,9 57,9      24,0    7,4   0,1  2,2   91,5
  200-299,9 166,5      9,7    1,2     1,1   178,5
  300-499,9 239,7   1,9   2,6         0,3   244,5
  Alle 148,4   0,5   11,2    3,4     1,1   164,7
Alle bruk                   
  35-49,9    11,5   5,4    2,4   55,6     75,0
  50-99,9 26,1   6,5   10,0    3,3   1,2  0,3   47,3
  100-199,9 100,6   19,0   11,8    1,3   3,6  0,9   137,1
  200-299,9 179,2   19,4   8,3    0,2   5,3  1,2   213,7
  300-499,9 215,6   26,9   8,1       2,5  0,3   253,4
  500- 197,8   44,7   4,8       10,3     257,7
  Alle 152,0   22,1   9,2    0,7   4,8  0,7   189,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015