Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 28,4   22,1   0,6       4,2     55,2
  200-299,9 124,5   41,6   1,0       9,4     176,4
  300-499,9 101,8   49,1       0,2   8,9  1,6   161,7
  500- 124,2   37,8   2,4       12,5     176,8
  Alle 93,9   38,3   0,9    0,1   13,4  0,5   147,0
Andre bygder                   
  50-99,9 11,5      19,4    2,0   10,3     43,3
  100-199,9 77,4   7,6   12,2    1,3   3,8  0,8   103,2
  200-299,9 140,5   14,7   6,1       8,7  0,2   170,2
  300-499,9 215,1      10,1       0,2     225,4
  500- 271,2      9,3       18,2     298,7
  Alle 129,7   6,8   10,6    0,7   5,9  0,4   154,1
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 186,9   39,4   14,8       3,7     244,8
  200-299,9 292,8   114,2   9,8       13,0     429,8
  300-499,9 400,6   29,3   16,1       2,6  3,0   451,6
  Alle 302,4   72,5   15,3       5,6  1,1   396,8
Andre bygder                   
  50-99,9 27,1   15,5   4,5       6,6  0,9   54,7
  100-199,9 96,4   30,6   7,8       12,0  6,3   153,0
  200-299,9 229,2      13,1       0,4     242,7
  300-499,9 238,4   3,2   20,7         0,2   262,5
  Alle 166,0   15,0   12,8       9,6  2,5   205,9
Vestlandet                   
  35-49,9       4,6    2,3        7,0
  50-99,9 23,4   13,7   8,5    0,8        46,5
  100-199,9 124,6   24,6   12,4    1,1   1,2  0,6   164,5
  200-299,9 166,0   9,8   16,6    0,1     4,1   196,5
  300-499,9 265,5   49,3   11,1       1,2     327,2
  Alle 144,4   21,5   12,1    0,7   0,7  1,2   180,6
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 107,8   91,4               199,2
  200-299,9 143,0   33,2   4,1            180,3
  300-499,9 158,4   36,2   1,5       4,3     200,5
  Alle 152,4   52,3   2,8       1,4     208,9
Andre bygder                   
  100-199,9 165,4   9,3   9,7            184,4
  200-299,9 196,8      17,7            214,5
  300-499,9 289,7      13,5            303,3
  Alle 226,0   3,1   13,1            242,2
Nord-Norge                   
  50-99,9       3,9    11,8        15,7
  100-199,9 39,1      22,3    7,4   0,1  1,4   70,3
  200-299,9 149,2      10,1    0,9     1,1   161,3
  300-499,9 241,2   1,9   2,8       0,1     246,0
  Alle 148,3   0,5   10,1    2,8     0,8   162,6
Alle bruk                   
  35-49,9    68,0   2,8    1,4   85,5     157,8
  50-99,9 16,7   7,9   9,4    2,4   2,7  0,2   39,4
  100-199,9 95,0   21,4   10,5    1,3   3,3  1,2   132,7
  200-299,9 164,9   20,4   9,2    0,2   3,6  0,9   199,3
  300-499,9 210,8   25,0   7,4    0,1   3,2  0,6   247,1
  500- 231,8   31,8   6,8       10,1     280,6
  Alle 149,1   22,9   8,8    0,6   5,3  0,8   187,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015