Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9                   
  100-199,9 32,6   24,3   0,5       2,2     59,6
  200-299,9 121,4   38,3   1,8       28,0     189,4
  300-499,9 126,8   76,2   1,8    0,1   10,0     214,8
  500- 181,9   57,6          14,6     254,1
  Alle 113,6   50,7   1,1       15,8     181,2
Andre bygder                   
  50-99,9       30,3    1,7        32,0
  100-199,9 92,2   12,5   14,2    1,2   2,5  1,3   124,0
  200-299,9 130,2   19,5   14,7       6,7  1,2   172,2
  300-499,9 248,8      7,5            256,3
  500- 319,5      25,1    0,1   24,1     368,8
  Alle 152,6   9,3   15,3    0,6   6,1  0,8   184,6
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 151,8   65,4   26,6            243,8
  200-299,9 305,4   136,9   11,7       4,6     458,6
  300-499,9 358,1      44,9         1,6   404,6
  500- 821,9      44,9            866,8
  Alle 352,8   89,5   26,4       1,8  0,4   470,9
Andre bygder                   
  100-199,9 93,2   37,9   15,3       6,7  1,9   155,0
  200-299,9 246,4   2,9   12,9            262,2
  300-499,9 299,3   21,5   55,4         0,4   376,6
  500- 424,9   82,7   35,5       0,1  0,7   544,0
  Alle 211,6   30,1   25,0       3,1  0,9   270,7
Vestlandet                   
  35-49,9       3,5    1,9        5,4
  50-99,9 16,8   3,1   11,8    0,8        32,6
  100-199,9 133,0   15,4   18,6    0,7   7,0  1,2   175,8
  200-299,9 174,1   26,2   23,0    0,6     1,0   224,9
  300-499,9 300,5   33,2   19,7         1,1   354,5
  500- 595,1   53,9   11,6            660,7
  Alle 168,9   20,3   17,8    0,6   2,5  0,9   211,0
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 73,4   172,4               245,7
  200-299,9 123,0   35,8   7,4            166,2
  300-499,9 209,2   56,4   1,9       2,4     269,9
  Alle 162,4   72,0   3,2       1,1     238,7
Andre bygder                   
  100-199,9 161,4   20,0   21,8            203,1
  200-299,9 202,0      21,7            223,7
  300-499,9 306,7      21,7            328,4
  Alle 260,6   5,6   20,4            286,5
Nord-Norge                   
  100-199,9 64,3      18,8    5,4   0,1  1,2   89,9
  200-299,9 150,4      25,0    2,6   0,1  3,4   181,5
  300-499,9 257,6   1,9   14,7         0,2   274,4
  500- 533,8   18,7   6,2            558,7
  Alle 187,9   5,4   18,2    2,3   0,1  1,5   215,3
Alle bruk                   
  35-49,9    75,5   1,8    1,0   38,2     116,5
  50-99,9 10,1   15,2   12,3    1,1   0,1  0,2   39,0
  100-199,9 98,5   25,4   14,5    1,0   3,5  1,0   143,9
  200-299,9 165,8   27,8   14,8    0,5   6,6  0,9   216,5
  300-499,9 236,8   31,7   14,8       2,7  0,3   286,4
  500- 353,2   43,1   12,5       10,3  0,1   419,1
  Alle 176,4   30,3   14,0    0,5   5,4  0,6   227,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015